Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Yritystontit

Li­min­gas­sa nyt hyvä pöhinä yri­tys­tont­tien va­rauk­sis­sa – jos Li­min­gan­por­tin kaikki va­rauk­set ete­ne­vät ra­ken­ta­mi­seen, voi alueel­le syntyä jopa 150 uutta työ­paik­kaa

25.03.2021 10:00
Tilaajille

Za­tel­lii­tin kaa­va­muu­tok­sel­le ja laa­jen­nuk­sel­le val­tuus­ton hy­väk­syn­tä – katso minkä ko­koi­sia tont­te­ja on tar­jol­la

02.02.2021 09:00
Tilaajille

Za­tel­lii­tin 25 uutta tonttia haet­ta­vis­sa, osa ihan moot­to­ri­tien vie­res­sä – alueel­la jo yli tuhat työ­paik­kaa

19.11.2020 15:37
Tilaajille

Kaa­va­muu­tos ja -laa­jen­nus näh­tä­vil­le – Uusi kaava mah­dol­lis­tai­si kaupan suur­yk­si­kön si­joit­tu­mi­sen Kem­pe­lee­seen

27.10.2020 10:05
Tilaajille