Tilaajille

Za­tel­lii­tin kaa­va­muu­tok­sel­le ja laa­jen­nuk­sel­le val­tuus­ton hy­väk­syn­tä – katso minkä ko­koi­sia tont­te­ja on tar­jol­la

Kokouksessa valtuustoryhmät esittivät kertaluonteista korotusta tämän vuoden toiminta-avustuksiin.

Kempele

Kempeleen yritystonttien varanto paranee, sillä  Zatelliitin asemakaavan muutos ja laajennus sai valtuuston hyväksynnän.

62,1 hehtaarin kaava-alueella muutosaluetta oli 51,5 hehtaaria ja uutta asemakaavaa 10,6 hehtaaria. Alueelle syntyy 52 yritystoimintaa palvelevaa rakennuspaikkaa. Nykyisellään alueella on rakennuspaikkoja 25.