Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhdistystoiminta
Vuoden kilta löytyy Limingasta – Yhteisöllisyys, avoimuus, arvostus, innokkuus, idearikkaus ja rohkeus toivat tunnustuksen LNV:n U-killalle

Vuoden kilta löytyy Li­min­gas­ta – Yh­tei­söl­li­syys, avoi­muus, ar­vos­tus, in­nok­kuus, idea­rik­kaus ja rohkeus toivat tun­nus­tuk­sen LNV:n U-kil­lal­le

01.12.2023 18:00
Tilaajille
Lumijoen 4H-yhdistys sai Tanjasta uuden toiminnanjohtajan – "Tykkään tehdä työtä lasten ja nuorten kanssa"

Lu­mi­joen 4H-yh­dis­tys sai Tan­jas­ta uuden toi­min­nan­joh­ta­jan – "­Tyk­kään tehdä työtä lasten ja nuorten kanssa"

04.08.2023 18:00
Tilaajille
Uutta yhdistystoimijaa ei saisi heti lannistaa kaikilla mahdollisilla vastuutehtävillä – Ensin tulee juurruttaa, huomauttaa Sauli
Kolumni

Uutta yh­dis­tys­toi­mi­jaa ei saisi heti lan­nis­taa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vas­tuu­teh­tä­vil­lä – Ensin tulee juur­rut­taa, huo­maut­taa Sauli

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Norsu etsintäkuuluttaa yhdistystoimijoita Jaksamisen jäljellä -hankkeeseen – Ilmoittaudu kokemusasiantuntijaksi!

Norsu et­sin­tä­kuu­lut­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta Jak­sa­mi­sen jäl­jel­lä -hank­kee­seen – Il­moit­tau­du ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si!

12.01.2023 11:00
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

10.07.2022 18:00
Tilaajille
Hopeasomman loppukilpailuja valmistellaan Taivalkoskella jo kolmannen kerran – "Kilpailijoita tulee varmaan siinä 600:n pintaan"

Ho­pea­som­man lop­pu­kil­pai­lu­ja val­mis­tel­laan Tai­val­kos­kel­la jo kol­man­nen kerran – "Kil­pai­li­joi­ta tulee varmaan siinä 600:n pin­taan"

14.02.2022 06:19
Tilaajille
MLL:n paikallisyhdistyksissä odotetaan toiminnan vilkastumista koronarajoitusten jälkeen – "Olemme onneksi luoneet aktiviteettia hieman erilaisin keinoin, esimerkiksi somessa"

MLL:n pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sis­sä odo­te­taan toi­min­nan vil­kas­tu­mis­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen – "Olemme onneksi luoneet ak­ti­vi­teet­tia hieman eri­lai­sin kei­noin, esi­mer­kik­si so­mes­sa"

05.02.2022 06:00
Tilaajille
Työtä, tiloja ja tuunausta – Voisiko Tyrnävälle nousta Kestävän kehityksen talo, joka toisi saman katon alle yhdistykset, yksinyrittäjät, osatyökykyiset ja kierrättämisen? Tätä mietitään nyt

Työtä, tiloja ja tuu­naus­ta – Voisiko Tyr­nä­väl­le nousta Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen talo, joka toisi saman katon alle yh­dis­tyk­set, yk­si­ny­rit­tä­jät, osa­työ­ky­kyi­set ja kier­rät­tä­mi­sen? Tätä mie­ti­tään nyt

14.05.2021 13:00
Tilaajille
Nyt on messuille osallistuminen vaivatonta – virtuaalisten järjestömessujen lomassa pääsee käymään jääkaapillakin aina halutessaan

Nyt on mes­suil­le osal­lis­tu­mi­nen vai­va­ton­ta – vir­tuaa­lis­ten jär­jes­tö­mes­su­jen lomassa pääsee käymään jää­kaa­pil­la­kin aina ha­lu­tes­saan

28.02.2021 13:00
Tilaajille
Limingassa järjestetään keskiviikko-iltana yhdistysilta: "Työ kasautuu usein yhdistyksissä harvoille harteille, joten yhteistyöllä lisätään myös vapaaehtoistoimijoiden omaa jaksamista"

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko-il­ta­na yh­dis­ty­sil­ta: "Työ ka­sau­tuu usein yh­dis­tyk­sis­sä har­voil­le har­teil­le, joten yh­teis­työl­lä li­sä­tään myös va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den omaa jak­sa­mis­ta"

16.12.2020 15:00
Tilaajille