Limingan Naisvoimistelijat
Elämyksellinen Gymnaestrada toi elämänmittaisia muistoja liminkalaisille ja kempeleläisille naisvoimistelijoille

Elä­myk­sel­li­nen Gym­naest­ra­da toi elä­män­mit­tai­sia muis­to­ja li­min­ka­lai­sil­le ja kem­pe­le­läi­sil­le nais­voi­mis­te­li­joil­le

21.06.2022 10:58
Limingan Naisvoimistelijat juhlivat 70-vuotista toimintaansa Tupoksessa – juhlavuosi jatkuu vielä valokuvanäyttelyllä kirjastolla

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jat juh­li­vat 70-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa Tu­pok­ses­sa – ­juh­la­vuo­si jatkuu vielä va­lo­ku­va­näyt­te­lyl­lä kir­jas­tol­la

17.11.2021 16:12
Tilaajille
Leena muistaa, miten Limingan Naisvoimisttlijat perustettiin Osuuskaupan ylävintillä vuonna 1951 – "Kauhian jyrkät portaatkin sinne oli"

Leena muis­taa, miten Li­min­gan Nais­voi­mistt­li­jat pe­rus­tet­tiin Osuus­kau­pan ylä­vin­til­lä vuonna 1951 – "Kau­hian jyrkät por­taat­kin sinne oli"

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Limingan Naisvoimistelijoissa riittää ystävyyttä ja yhdessä liikkumisen iloa – 70-vuotisjuhlaa aiotaan viettää näillä näkymin marraskuussa.

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jois­sa riittää ys­tä­vyyt­tä ja yhdessä liik­ku­mi­sen iloa – 70-vuo­tis­juh­laa aiotaan viettää näillä näkymin mar­ras­kuus­sa.

07.01.2021 09:00
Tilaajille