Tilaajille

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko-il­ta­na yh­dis­ty­sil­ta: "Työ ka­sau­tuu usein yh­dis­tyk­sis­sä har­voil­le har­teil­le, joten yh­teis­työl­lä li­sä­tään myös va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den omaa jak­sa­mis­ta"

Illassa esitellään kaksi alueella toimivaa yhdistyshanketta.

Liminka

Apua varainhankintaan, koulutuksiin, aktiivien houkutteluun, yhteistyön lisäämiseen ja markkinointiin. Nämä asiat nousivat Yhdistyksistä hyvinvointia - hankkeen tekemässä kartoituksessa Limingassa esille voimakkaampana kuin maakunnassa keskimäärin. Projektivastaava Mikko Männistö uskoo yhdistyksillä olevan Pohjois-Pohjanmaalla paljon potentiaalia yhdessä tekemiseen. Yhteistyö voisi osaltaan luoda toimintaa houkuttelevammaksi uusille vapaaehtoistoimijoille.

– Se elävöittäisi yhdistystoimintaa, kun ei tehtäisi asioita päällekkäin, vaan yhdessä. Työ kasautuu usein yhdistyksissä harvoille harteille, joten yhteistyöllä lisätään myös vapaaehtoistoimijoiden omaa jaksamista. Yhteistyö on kuitenkin parantunut, kun kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöitä ja yhteydenpitoa on lisätty. Kunnan rooli yhteistyön koordinoijana on tärkeä, Männistö pohtii.