Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Valokuvaus
Limingan Vuoden Yritys Onni Wiljami Oy on niittänyt mainetta siellä, missä kulkeekin – Yrittäjällä on vielä täyttymättömiäkin haaveita

Li­min­gan Vuoden Yritys Onni Wiljami Oy on niit­tä­nyt mai­net­ta siellä, missä kul­kee­kin – Yrit­tä­jäl­lä on vielä täyt­ty­mät­tö­miä­kin haa­vei­ta

23.12.2022 12:26
Tilaajille
Timo Remeksen käsissä valokuva voi syntyä peltipurkilla ja pastakoneella, maailman katsominen neulanreikäkameran läpi on oulunsalolaiselle insinöörille terapiaa

Timo Re­mek­sen käsissä va­lo­ku­va voi syntyä pel­ti­pur­kil­la ja pas­ta­ko­neel­la, maail­man kat­so­mi­nen neu­lan­rei­kä­ka­me­ran läpi on ou­lun­sa­lo­lai­sel­le in­si­nöö­ril­le te­ra­piaa

30.10.2022 18:00
Wiki Loves Monuments -valokuvakisassa kuvataan rakennettua kulttuuriperintöä ja nostetaan esiin omien kuva-arkistojen aarteita

Wiki Loves Mo­nu­ments -va­lo­ku­va­ki­sas­sa ku­va­taan ra­ken­net­tua kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja nos­te­taan esiin omien ku­va-ar­kis­to­jen aar­tei­ta

03.09.2022 11:00
Taru Rantalan luontokuvat jättävät tilaa katsojan mielikuvitukselle – "Anna luovuuden virrata vapaasti ilman sääntöjä ja kahleita"

Taru Ran­ta­lan luon­to­ku­vat jät­tä­vät tilaa kat­so­jan mie­li­ku­vi­tuk­sel­le – "Anna luo­vuu­den virrata va­paas­ti ilman sään­tö­jä ja kah­lei­ta"

06.06.2022 06:00
Tilaajille
Lukioikäinen Maija työllistää itsensä kahdessa omassa yrityksessä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mukavia"

Lu­kio­ikäi­nen Maija työl­lis­tää itsensä kah­des­sa omassa yri­tyk­ses­sä – "ei nämä hommat kovin työltä tunnu, kun ovat niin mu­ka­via"

01.06.2022 09:29
Tilaajille
Armeijassa taistelukuvaajaksi, sitten ammattia lukemaan – pesäpallon ja salibandyn kuvaajana tunnetuksi tullut  kempeleläinen Lassi painaa ensi viikolla valkolakin päähänsä

Ar­mei­jas­sa tais­te­lu­ku­vaa­jak­si, sitten am­mat­tia lu­ke­maan – ­pe­sä­pal­lon ja sa­li­ban­dyn ku­vaa­ja­na tun­ne­tuk­si tullut kem­pe­le­läi­nen Lassi painaa ensi vii­kol­la val­ko­la­kin pää­hän­sä

23.05.2022 06:07
Tilaajille
Saariston luonnossa tapahtuu paljon muutoksia, mutta onko asia unohtunut, kysyy luontokuvaaja Raimo Sundelin

Saa­ris­ton luon­nos­sa ta­pah­tuu paljon muu­tok­sia, mutta onko asia unoh­tu­nut, kysyy luon­to­ku­vaa­ja Raimo Sun­de­lin

18.04.2022 18:33
Tilaajille
Arimo ja Ari-Pekka ovat yhdistäneet intohimonsa luonnossa liikkumiseen ja valokuvaukseen – "Luonnossa voi kokea elämän voiman"

Arimo ja Ari-Pek­ka ovat yh­dis­tä­neet in­to­hi­mon­sa luon­nos­sa liik­ku­mi­seen ja va­lo­ku­vauk­seen – "Luon­nos­sa voi kokea elämän voiman"

08.04.2022 18:00
Tilaajille
Drone

Drone

02.02.2022 15:27
Tilaajille
12-vuotias liminkalainen Kaisla voitti valokuvauskerhojen kevätkuvakilpailun – " Siellä kerhossa on yksi ekaluokkalainen, joka aina ihmettelee, miten osaan tehdä niin hienoja videoita"

12-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Kaisla voitti va­lo­ku­vaus­ker­ho­jen ke­vät­ku­va­kil­pai­lun – " Siellä ker­hos­sa on yksi eka­luok­ka­lai­nen, joka aina ih­met­te­lee, miten osaan tehdä niin hienoja vi­deoi­ta"

17.06.2021 19:01
Tilaajille
Olli menee minne tahtoo – 23-vuotias tuposlainen ei halunnut olla riippuvainen kellosta, niinpä luonnossa viihtyvä mies alkoi tehdä etätöitä, muutti asuntoautoon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea kuvaamassa ja kalastamassa

Olli menee minne tahtoo – 23-vuo­tias tu­pos­lai­nen ei ha­lun­nut olla riip­pu­vai­nen kel­los­ta, niinpä luon­nos­sa viih­ty­vä mies alkoi tehdä etä­töi­tä, muutti asun­to­au­toon ja reissaa töiden lomassa ympäri Suomea ku­vaa­mas­sa ja ka­las­ta­mas­sa

14.05.2021 19:00
Tilaajille
"Oulun seudulta löytyvät kuvauspaikat ovat tyhjää täynnä ja se on muualta katsottuna erikoista ja eksoottista." – Ulkoilu ja valokuvaus yhdistyvät oulunsalolaisen Harri Tarvaisen harrastuksissa

"Oulun seu­dul­ta löy­ty­vät ku­vaus­pai­kat ovat tyhjää täynnä ja se on muualta kat­sot­tu­na eri­kois­ta ja ek­soot­tis­ta." – Ulkoilu ja va­lo­ku­vaus yh­dis­ty­vät ou­lun­sa­lo­lai­sen Harri Tar­vai­sen har­ras­tuk­sis­sa

24.04.2021 13:02
Tilaajille