Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Terveyskeskus
Kyösti huomauttaa, että Harry Potterilla sekä Lumijoen päiväkodilla on jotain yhteistä – Hirsirakennukset rakentuvat Lumijoen keskustaan aikataulun mukaisesti

Kyösti huo­maut­taa, että Harry Pot­te­ril­la sekä Lu­mi­joen päi­vä­ko­dil­la on jotain yh­teis­tä – Hir­si­ra­ken­nuk­set ra­ken­tu­vat Lu­mi­joen kes­kus­taan ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

01.11.2022 10:58
Tilaajille
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa, Kuusamossa ja Limingassa

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – eniten ko­ro­naan kuol­lei­ta on ollut Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Tanja kävi kouluaikoina hammashoitolassa Pitkäkankaan koululla – oulunsalolaisäitien mielestä kouluterkkarin oltava lähellä

Tanja kävi kou­lu­ai­koi­na ham­mas­hoi­to­las­sa Pit­kä­kan­kaan kou­lul­la – ou­lun­sa­lo­lai­säi­tien mie­les­tä kou­lu­terk­ka­rin oltava lähellä

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialuetta valmistellaan: Säilyvätkö palvelut, jos sote-kiinteistöt ovat kunnossa? Lumijoki rakentaa uutta, Kempeleessä taas pitää pohtia vanhan myymistä

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta val­mis­tel­laan: Säi­ly­vät­kö pal­ve­lut, jos sote-kiin­teis­töt ovat kun­nos­sa? Lu­mi­jo­ki ra­ken­taa uutta, Kem­pe­lees­sä taas pitää pohtia vanhan myy­mis­tä

05.01.2022 06:00
Tilaajille
"Saanhan jatkossakin kohdata potilaitani terveyskeskuksessa?", kysyy Maarit Matinolli
Mielipidekirjoitus

"Saan­han jat­kos­sa­kin kohdata po­ti­lai­ta­ni ter­veys­kes­kuk­ses­sa?", kysyy Maarit Ma­ti­nol­li

03.11.2021 14:13
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lääkäreitä? – Kiireettömiä lääkäriaikoja on silti hyvin saatavilla ja kiireellisen saa heti, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lää­kä­rei­tä? – Kii­reet­tö­miä lää­kä­ri­ai­ko­ja on silti hyvin saa­ta­vil­la ja kii­reel­li­sen saa heti, kertoo so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Teija Eskola

28.04.2021 15:00
Tilaajille
Hoidettavana on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työparia:  hoitajaa, psykologia, sosiaalityöntekijää tai palvelupäällikköä, sanoo Janne Liimatainen

Hoi­det­ta­va­na on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työ­pa­ria:  hoi­ta­jaa, psy­ko­lo­gia, so­siaa­li­työn­te­ki­jää tai pal­ve­lu­pääl­lik­köä, sanoo Janne Lii­ma­tai­nen

04.12.2020 15:00
Tilaajille
Opioidiriippuvuuden hoitoon hakeutuu vuosittain yhä enemmän potilaita – Kempeleen johtava lääkäri tietää, ettei kaikkia voida yrityksistä huolimatta pelastaa: "Se vaatii potilaalta vahvaa sitoutumista ja joskus päihteet vievät voiton"

Opioi­di­riip­pu­vuu­den hoitoon ha­keu­tuu vuo­sit­tain yhä enemmän po­ti­lai­ta – Kem­pe­leen johtava lääkäri tietää, ettei kaikkia voida yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta pe­las­taa: "Se vaatii po­ti­laal­ta vahvaa si­tou­tu­mis­ta ja joskus päih­teet vievät voiton"

27.11.2020 09:00
Tilaajille