Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Terveydenhoito
Vaalipostia: Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit?
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitkä ihmeen hy­vin­voin­ti­alueen vaalit?

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Terveystalo vaihtuu Pihlajalinnaksi – hoidonarvioinnin puhelinnumerot muuttuvat kesäkuun alussa ja omahoitajajärjestelmä otetaan käyttöön

Ter­veys­ta­lo vaihtuu Pih­la­ja­lin­nak­si – hoi­don­ar­vioin­nin pu­he­lin­nu­me­rot muut­tu­vat ke­sä­kuun alussa ja oma­hoi­ta­ja­jär­jes­tel­mä otetaan käyt­töön

14.05.2021 09:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lääkäreitä? – Kiireettömiä lääkäriaikoja on silti hyvin saatavilla ja kiireellisen saa heti, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lää­kä­rei­tä? – Kii­reet­tö­miä lää­kä­ri­ai­ko­ja on silti hyvin saa­ta­vil­la ja kii­reel­li­sen saa heti, kertoo so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Teija Eskola

28.04.2021 15:00
Tilaajille
Sirkka Järvelä huolehti Hailuodon äideistä ja lapsista 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua railoon, kun äitiä vietiin Ouluun synnyttämään

Sirkka Järvelä huo­leh­ti Hai­luo­don äi­deis­tä ja lap­sis­ta 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua rai­loon, kun äitiä vietiin Ouluun syn­nyt­tä­mään

11.04.2021 13:00
Tilaajille
Hoidettavana on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työparia:  hoitajaa, psykologia, sosiaalityöntekijää tai palvelupäällikköä, sanoo Janne Liimatainen

Hoi­det­ta­va­na on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työ­pa­ria:  hoi­ta­jaa, psy­ko­lo­gia, so­siaa­li­työn­te­ki­jää tai pal­ve­lu­pääl­lik­köä, sanoo Janne Lii­ma­tai­nen

04.12.2020 15:00
Tilaajille
Diakoni, yerba maten viljelijä ja köyhien auttaja – Antti oli myös Eva Perónin ystävä

Dia­ko­ni, yerba maten vil­je­li­jä ja köyhien auttaja – Antti oli myös Eva Perónin ystävä

26.01.2023 16:03