Kouluterveydenhoito
Työtä lapsen edun mukaisesti – Eläkkeelle jäävän Annikki Törmäsen mielestä koulutervyedenhoitajan on uskallettava ottaa puheksi ikävätkin aiheet

Työtä lapsen edun mu­kai­ses­ti – E­läk­keel­le jäävän Annikki Tör­mä­sen mie­les­tä kou­lu­ter­vye­den­hoi­ta­jan on us­kal­let­ta­va ottaa puheksi ikä­vät­kin aiheet

01.07.2021 18:01
Tilaajille