Lumijoen soteulkoistus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle: Lumijoki kilpailuttaa lääkäripalvelut, yhteistyöhön Limingan kanssa ei lähdetä ainakaan lääkäripalvelujen osalta

Kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le: Lu­mi­jo­ki kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ­hön Li­min­gan kanssa ei lähdetä ai­na­kaan lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen osalta

22.02.2022 09:40
Tilaajille
Lumijoen lääkärineuvottelut Limingan kanssa jatkuvat torstaina – kunnanhallitus käsittelee vaihtoehtoja maanantaina

Lu­mi­joen lää­kä­ri­neu­vot­te­lut Li­min­gan kanssa jat­ku­vat tors­tai­na – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee vaih­to­eh­to­ja maa­nan­tai­na

15.02.2022 15:00
Tilaajille
Millaiset tunnelmat kilpailutuksen jälkeen? Asiat eivät aina etene kuten Strömsössä, tietää Lumijoen kunnanjohtaja Paula
Kolumni

Mil­lai­set tun­nel­mat kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen? Asiat eivät aina etene kuten Ström­sös­sä, tietää Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula

01.02.2022 18:00
Tornion Jouni ärähtää sote-tilanteesta ja kehottaa tekemään viisaita päätöksiä: Jäitä hattuun Lumijoki!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Jouni ärähtää so­te-ti­lan­tees­ta ja ke­hot­taa te­ke­mään vii­sai­ta pää­tök­siä: Jäitä hattuun Lu­mi­jo­ki!

01.02.2022 13:48
Tilaajille
Lumijoki käynnistää Limingan kanssa neuvottelut lääkäripalveluista ja suun terveydenhuollosta – tavoitteena on säilyttää lähipalvelut

Lu­mi­jo­ki käyn­nis­tää Li­min­gan kanssa neu­vot­te­lut lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta ja suun ter­vey­den­huol­los­ta – ta­voit­tee­na on säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lut

24.01.2022 19:50
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus esittää maanantaina kokoontuvalle valtuustolle: sote-tehtävät kunnan omaksi toiminnaksi, lääkäripalvelut kilpailutukseen

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus esittää maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le val­tuus­tol­le: so­te-teh­tä­vät kunnan omaksi toi­min­nak­si, lää­kä­ri­pal­ve­lut kil­pai­lu­tuk­seen

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Lumijoki ei saanut yhtään tarjousta sote-ulkoistuksen jatkosta – kunnanhallitus pohtii tilannetta tänä iltana

Lu­mi­jo­ki ei saanut yhtään tar­jous­ta so­te-ul­kois­tuk­sen jat­kos­ta – kun­nan­hal­li­tus pohtii ti­lan­net­ta tänä iltana

17.01.2022 12:30 1
Tilaajille
Mitä lumijokiset aluevaaliehdokkaat ajattelevat kotipaikkakuntansa sote-palvelujen tulevaisuudesta? "Pelko on peffan alla"

Mitä lu­mi­jo­ki­set alue­vaa­li­eh­dok­kaat ajat­te­le­vat ko­ti­paik­ka­kun­tan­sa so­te-pal­ve­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta? "Pelko on peffan alla"

10.01.2022 14:28
Tilaajille
Lumijoen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksen neuvottelumenettelyyn mukaan kolme yritystä – neuvottelujen jälkeen kunta pyytää tarjoukset

Lu­mi­joen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ul­kois­tuk­sen neu­vot­te­lu­me­net­te­lyyn mukaan kolme yri­tys­tä – neu­vot­te­lu­jen jälkeen kunta pyytää tar­jouk­set

12.11.2021 15:16 1
Tilaajille