Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sodat
Lakeuden lottien tekemä työmäärä oli valtava ja tärkeä – Esimerkiksi maaliskuussa 1940 Limingasta toimitettiin lääkintävarikolle yli kaksi tuhatta pyyhelinaa

La­keu­den lottien tekemä työ­mää­rä oli valtava ja tärkeä – Esi­mer­kik­si maa­lis­kuus­sa 1940 Li­min­gas­ta toi­mi­tet­tiin lää­kin­tä­va­ri­kol­le yli kaksi tuhatta pyy­he­li­naa

22.10.2023 18:00
Tilaajille
Vaikka isän kuolemasta on jo 77 vuotta, ei ikävä katoa koskaan – sunnuntaina vietettävä kaatuneiden muistopäivä on liminkalaiselle Irja Arviolle tärkeä

Vaikka isän kuo­le­mas­ta on jo 77 vuotta, ei ikävä katoa koskaan – sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä on li­min­ka­lai­sel­le Irja Ar­viol­le tärkeä

14.05.2022 18:00
Tilaajille
Jos sota olisi kotiportailla asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin traumaattinen kokemus suomalaisille, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muistitietoa näihin päiviin saakka"
Kolumni

Jos sota olisi ko­ti­por­tail­la asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin trau­maat­ti­nen kokemus suo­ma­lai­sil­le, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muis­ti­tie­toa näihin päiviin saakka"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Tänään juhlittiin kansallista veteraanipäivää – myös Limingassa laskettiin seppeleet sankarivainajien muistomerkille

Katso video: Tänään juh­lit­tiin kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää – myös Li­min­gas­sa las­ket­tiin sep­pe­leet san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le

27.04.2022 16:11
Tilaajille
"Veteraaniperinteen keräämisen olisi voinut aloittaa jo paljon aikaisemmin, mutta hyvä että se tehdään nyt" – Tyrnävällä on innokas joukko keräämässä aineistoa, joka on myöhemmin tarkoitus digitoida Topoteekkiin

"Ve­te­raa­ni­pe­rin­teen ke­rää­mi­sen olisi voinut aloit­taa jo paljon ai­kai­sem­min, mutta hyvä että se tehdään nyt" – Tyr­nä­väl­lä on innokas joukko ke­rää­mäs­sä ai­neis­toa, joka on myö­hem­min tar­koi­tus di­gi­toi­da To­po­teek­kiin

20.04.2022 15:00
Tilaajille
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan: " Pahalta näyttää, diktaattorien laskelmissa ihmishenget ovat arvottomia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan: " Pahalta näyt­tää, dik­taat­to­rien las­kel­mis­sa ih­mis­hen­get ovat ar­vot­to­mia"

23.02.2022 14:48
Tilaajille
Rantalakeuden sankarihaudoilla kerrottavana 421 tarinaa – "Sukujen velvollisuus on koota tiedot sankarivainajistaan tuleville polville"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ran­ta­la­keu­den san­ka­ri­hau­doil­la ker­rot­ta­va­na 421 tarinaa – "Su­ku­jen vel­vol­li­suus on koota tiedot san­ka­ri­vai­na­jis­taan tu­le­vil­le pol­vil­le"

26.10.2021 14:22
Tilaajille
Euroopan vaaran viikot – "Maailmalla jännitteet ovat nousseet suureksi ja sota voi alkaa vaikka vain vahingosta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan vaaran viikot – "Maail­mal­la jän­nit­teet ovat nous­seet suu­rek­si ja sota voi alkaa vaikka vain va­hin­gos­ta"

13.04.2021 06:58
Tilaajille