Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Remontti
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Temmeksen kirkon kattoremontti lykkääntyy

Tem­mek­sen kirkon kat­to­re­mont­ti lyk­kään­tyy

18.06.2022 19:24
Tilaajille
Veera ja Sakari ostivat vanhan hirsitalon Hailuodosta ja saivat sen mukana palan historiaa – he jättävät taloon myös oman puumerkkinsä seuraavan remontoijan löydettäväksi

Veera ja Sakari ostivat vanhan hir­si­ta­lon Hai­luo­dos­ta ja saivat sen mukana palan his­to­riaa – he jät­tä­vät taloon myös oman puu­merk­kin­sä seu­raa­van re­mon­toi­jan löy­det­tä­väk­si

27.12.2021 21:19
Tilaajille
Historiallista Siiran taloa Ängeslevällä on remontoitu rakkaudella – Hannu ja Tuuli haluaisivat tietää lisää valtiopäivämies Pekka Siiran kodin historiasta

His­to­rial­lis­ta Siiran taloa Än­ges­le­väl­lä on re­mon­toi­tu rak­kau­del­la – Hannu ja Tuuli ha­luai­si­vat tietää lisää val­tio­päi­vä­mies Pekka Siiran kodin his­to­rias­ta

24.10.2021 13:48
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
S-market Limingan uudistus käynnistyi kesäkuussa – Valikoiman uudistamisen rinnalla tekniikka vaihtuu  ympäristöystävälliseksi

S-mar­ket Li­min­gan uu­dis­tus käyn­nis­tyi ke­sä­kuus­sa – ­Va­li­koi­man uu­dis­ta­mi­sen rin­nal­la tek­niik­ka vaihtuu ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sek­si

09.07.2021 06:07
Tilaajille
Limingan seurakuntatalo on korjauksen tarpeessa - Uusi rakennus voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu

Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo on kor­jauk­sen tar­pees­sa - Uusi ra­ken­nus voisi olla vaih­to­eh­toi­nen rat­kai­su

13.05.2021 15:03
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman katto osoittautui liian tiiviiksi – Rakennetaanko kuntaan uusi terveysasema vai remontoidaanko entinen?

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man katto osoit­tau­tui liian tii­viik­si – Ra­ken­ne­taan­ko kuntaan uusi ter­veys­ase­ma vai re­mon­toi­daan­ko en­ti­nen?

24.03.2021 09:00
Tilaajille