Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Terveysasema
Terveydenhuolto saa suomalaisilta heikot arvosanat – Palveluiden läheisyys oli ainoa asia, missä enemmistö on tyytyväinen terveydenhuoltoon

Ter­vey­den­huol­to saa suo­ma­lai­sil­ta heikot ar­vo­sa­nat – Pal­ve­lui­den lä­hei­syys oli ainoa asia, missä enem­mis­tö on tyy­ty­väi­nen ter­vey­den­huol­toon

18.01.2022 06:05
Tilaajille
Lumijoen valtuusto lykkäsi ratkaisun ensi syksyyn uudelle valtuustolle - Esitys uuden terveysaseman rakentamisesta palautettiin äänestyksen jälkeen kunnanhallitukselle

Lu­mi­joen val­tuus­to lykkäsi rat­kai­sun ensi syksyyn uudelle val­tuus­tol­le - Esitys uuden ter­veys­ase­man ra­ken­ta­mi­ses­ta pa­lau­tet­tiin ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

31.05.2021 21:29
Tilaajille
Terveystalo vaihtuu Pihlajalinnaksi – hoidonarvioinnin puhelinnumerot muuttuvat kesäkuun alussa ja omahoitajajärjestelmä otetaan käyttöön

Ter­veys­ta­lo vaihtuu Pih­la­ja­lin­nak­si – hoi­don­ar­vioin­nin pu­he­lin­nu­me­rot muut­tu­vat ke­sä­kuun alussa ja oma­hoi­ta­ja­jär­jes­tel­mä otetaan käyt­töön

14.05.2021 09:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lääkäreitä? – Kiireettömiä lääkäriaikoja on silti hyvin saatavilla ja kiireellisen saa heti, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lää­kä­rei­tä? – Kii­reet­tö­miä lää­kä­ri­ai­ko­ja on silti hyvin saa­ta­vil­la ja kii­reel­li­sen saa heti, kertoo so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Teija Eskola

28.04.2021 15:00
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman katto osoittautui liian tiiviiksi – Rakennetaanko kuntaan uusi terveysasema vai remontoidaanko entinen?

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man katto osoit­tau­tui liian tii­viik­si – Ra­ken­ne­taan­ko kuntaan uusi ter­veys­ase­ma vai re­mon­toi­daan­ko en­ti­nen?

24.03.2021 09:00
Tilaajille
Hoidettavana on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työparia:  hoitajaa, psykologia, sosiaalityöntekijää tai palvelupäällikköä, sanoo Janne Liimatainen

Hoi­det­ta­va­na on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työ­pa­ria:  hoi­ta­jaa, psy­ko­lo­gia, so­siaa­li­työn­te­ki­jää tai pal­ve­lu­pääl­lik­köä, sanoo Janne Lii­ma­tai­nen

04.12.2020 15:00
Tilaajille