Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­toam­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ravintolat
Kempeletaloon uudet ravintolatilat – kunta järjestää keskustelutilaisuuden yrittäjille, myös kuntalaisten ideoita odotetaan

Kem­pe­le­ta­loon uudet ra­vin­to­la­ti­lat – kunta jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den yrit­tä­jil­le, myös kun­ta­lais­ten ideoita odo­te­taan

23.01.2024 17:35
Huippukokiksi Kempeleen Prisman kalatiskiltä: Kolmen Michelin-tähden ravintolassa työskentelevä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hengästyttävät vaiheet

Huip­pu­ko­kik­si Kem­pe­leen Prisman ka­la­tis­kil­tä: Kolmen Mic­he­lin-täh­den ra­vin­to­las­sa työs­ken­te­le­vä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hen­gäs­tyt­tä­vät vaiheet

15.01.2024 06:00
Tilaajille
Kun Lotta Maaninka perusti vanhaan savupirttiin kesäkahvilan, hän ei osannut varautua yleisöryntäykseen – Lumijoella sijaitseva kahvila avaa taas juhannukseksi

Kun Lotta Maa­nin­ka perusti vanhaan sa­vu­pirt­tiin ke­sä­kah­vi­lan, hän ei osannut va­rau­tua ylei­sö­ryn­täyk­seen – Lu­mi­joel­la si­jait­se­va kahvila avaa taas ju­han­nuk­sek­si

19.06.2023 11:00
Tilaajille
Lakeustalo saa vihdoin uuden kahvila-ravintolan – Cafe Abraham´s panostaa hyvinvointiin ja hyvään tunnelmaan

La­keus­ta­lo saa vihdoin uuden kah­vi­la-ra­vin­to­lan – Cafe Ab­ra­ham´s pa­nos­taa hy­vin­voin­tiin ja hyvään tun­nel­maan

20.05.2023 18:01 1
Tilaajille
Tyrnäväläinen ravintoloitsija Mikko Kukkohovi kehittelee insinöörin tarkkuudella uusia tuotteita – "Lähiruoka yksinkertaisesti maistuu paremmalta"

Tyr­nä­vä­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi ke­hit­te­lee in­si­nöö­rin tark­kuu­del­la uusia tuot­tei­ta – "Lä­hi­ruo­ka yk­sin­ker­tai­ses­ti maistuu pa­rem­mal­ta"

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Toimittaja havaitsi, että erikoiset kuppilat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu peltojen keskellä sijaitsevasta hailuotolaisesta baarista sekä Limingan Asema Pubista

Toi­mit­ta­ja ha­vait­si, että eri­koi­set kup­pi­lat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu pel­to­jen kes­kel­lä si­jait­se­vas­ta hai­luo­to­lai­ses­ta baa­ris­ta sekä Li­min­gan Asema Pubista

14.01.2023 20:55
Tilaajille
Tyrnävän 90-vuotias pappila on palvellut kotina, nuorisotilana ja ravintolana – joulun aatonaattona rakennusta juhlitaan joululaulujen ja glögihetken merkeissä

Tyr­nä­vän 90-vuo­tias pappila on pal­vel­lut kotina, nuo­ri­so­ti­la­na ja ra­vin­to­la­na – joulun aa­ton­aat­to­na ra­ken­nus­ta juh­li­taan jou­lu­lau­lu­jen ja glö­gi­het­ken mer­keis­sä

19.12.2022 18:00
Tilaajille
Le Anh Tuan kiittelee äidin valmistamaa ruokaa – nyt siitä pääsevät nauttimaan kaikki halukkaat, kun Saigon Finn avaa ovensa

Le Anh Tuan kiit­te­lee äidin val­mis­ta­maa ruokaa – nyt siitä pää­se­vät naut­ti­maan kaikki ha­luk­kaat, kun Saigon Finn avaa ovensa

11.11.2022 18:00
Tilaajille
Näin teet parhaat alkoholittomat drinkit – Katso videot

Näin teet parhaat al­ko­ho­lit­to­mat drinkit – Katso videot

21.07.2022 10:00
Tilaajille
LähiStopin kiinteistöstä keskustellaan tänään asiakasomistajien kanssa – altistumisriski on olemassa

Lä­hi­Sto­pin kiin­teis­tös­tä kes­kus­tel­laan tänään asia­kas­omis­ta­jien kanssa – al­tis­tu­mis­ris­ki on ole­mas­sa

09.06.2022 09:08
Tilaajille
Hailuodon Panimon uusi ravintola Mallassauna valmistuu Pikisaareen vapuksi: "Viikoittain tulee olemaan jotain live-touhua"

Hai­luo­don Panimon uusi ra­vin­to­la Mal­las­sau­na val­mis­tuu Pi­ki­saa­reen va­puk­si: "Vii­koit­tain tulee olemaan jotain li­ve-tou­hua"

26.04.2022 10:50
Tilaajille
Lakeustalolle etsitään uutta ravintolatoimijaa – elinkeinojohtaja toivoisi yrittäjän ottavan vetovastuun myös hotellitoiminnasta

La­keus­ta­lol­le et­si­tään uutta ra­vin­to­la­toi­mi­jaa – elin­kei­no­joh­ta­ja toi­voi­si yrit­tä­jän ottavan ve­to­vas­tuun myös ho­tel­li­toi­min­nas­ta

22.03.2022 06:00
Tilaajille
Kolmas pitseria Liminkaan – "Myöhemmin listallemme tulee ruokia, joita ei varmasti saa muualta koko Oulun seudulta", yrittäjä lupaa

Kolmas pit­se­ria Li­min­kaan – "Myö­hem­min lis­tal­lem­me tulee ruokia, joita ei var­mas­ti saa muualta koko Oulun seu­dul­ta", yrit­tä­jä lupaa

12.03.2022 15:00
Tilaajille
Ravintolarajoitukset päättyivät tiistaina – Aluehallintovirasto muistuttaa toimimaan terveysturvallisesti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät tiis­tai­na – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa toi­mi­maan ter­veys­tur­val­li­ses­ti

01.03.2022 13:35
Ravintolassa keittiömestari, salilla voimanostaja – kokkauksen olympiakultaa voittanut Juha Aalto hyödyntää lähiraaka-aineita nyt Kempeleessä ja tähtää voimailun ikämieskisoihin

Ra­vin­to­las­sa keit­tiö­mes­ta­ri, salilla voi­manos­ta­ja – kok­kauk­sen olym­pia­kul­taa voit­ta­nut Juha Aalto hyö­dyn­tää lä­hi­raa­ka-ai­nei­ta nyt Kem­pe­lees­sä ja tähtää voi­mai­lun ikä­mies­ki­soi­hin

10.01.2022 18:00
Tilaajille
Koronarajoitukset kurittavat yritysten kassavirtaa: "Toivottavasti päätöksenteossa ei toisteta 90-luvun lama-ajan virheitä ja annetaan yritysten kaatua"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ku­rit­ta­vat yri­tys­ten kas­sa­vir­taa: "Toi­vot­ta­vas­ti pää­tök­sen­teos­sa ei tois­te­ta 90-lu­vun la­ma-ajan vir­hei­tä ja an­ne­taan yri­tys­ten kaatua"

30.12.2021 18:00
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

14.09.2021 05:55
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
"Perunan showroom" – Tyrnävän vanhaan pappilaan avautuu ravintola, jossa paikallinen peruna on kunniapaikalla

"Pe­ru­nan show­room" – ­Tyr­nä­vän vanhaan pap­pi­laan avautuu ra­vin­to­la, jossa pai­kal­li­nen peruna on kun­nia­pai­kal­la

02.07.2021 10:51
Tilaajille
Hailuodon Panimo avaa ravintolan Oulun Pikisaareen, oluen pano pysyy jatkossakin kotiluodossa

Hai­luo­don Panimo avaa ra­vin­to­lan Oulun Pi­ki­saa­reen, oluen pano pysyy jat­kos­sa­kin ko­ti­luo­dos­sa

05.06.2021 19:06