Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Rakennushistoria
Markku muistuttaa, että rakennusperintömme perustuu talonpoikaiskulttuuriin: "Purkajaa tuskin muistetaan myöhemmin hyvällä historiassa, mutta korjaaja saa kunnioitusta"
Kolumni

Markku muis­tut­taa, että ra­ken­nus­pe­rin­töm­me pe­rus­tuu ta­lon­poi­kais­kult­tuu­riin: "Pur­ka­jaa tuskin muis­te­taan myö­hem­min hyvällä his­to­rias­sa, mutta kor­jaa­ja saa kun­nioi­tus­ta"

01.02.2022 20:00
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Limingan historiallinen Sininen talo odottaa päätöksiä – mitä sinä sijoittaisit monen tapahtuman näyttämönä olleeseen rakennukseen?

Katso video ja kuvat: Li­min­gan his­to­rial­li­nen Sininen talo odottaa pää­tök­siä – mitä sinä si­joit­tai­sit monen ta­pah­tu­man näyt­tä­mö­nä ol­lee­seen ra­ken­nuk­seen?

04.02.2022 15:26
Tilaajille
Tältä näyttää Sinisen talon sisällä – Millaista toimintaa sinä haluaisit historiaa huokuvaan rakennukseen, jossa on paljon liittymäpintaa myös sisällissodan tapahtumiin?

Tältä näyttää Sinisen talon sisällä – Mil­lais­ta toi­min­taa sinä ha­luai­sit his­to­riaa huo­ku­vaan ra­ken­nuk­seen, jossa on paljon liit­ty­mä­pin­taa myös si­säl­lis­so­dan ta­pah­tu­miin?

31.01.2022 14:31 1
Tilaajille
Nahkuria ideoitiin: Aikuisten hengailupaikka, perunaruokaravintola, Tyrnävän puoti, näyttelytila...

Nah­ku­ria ideoi­tiin: Ai­kuis­ten hen­gai­lu­paik­ka, pe­ru­na­ruo­ka­ra­vin­to­la, Tyr­nä­vän puoti, näyt­te­ly­ti­la...

30.03.2021 23:07
Tilaajille