Tilaajille
Tältä näyttää Sinisen talon sisällä – Millaista toimintaa sinä haluaisit historiaa huokuvaan rakennukseen, jossa on paljon liittymäpintaa myös sisällissodan tapahtumiin?
Rakennushistoria

Tältä näyttää Sinisen talon sisällä – Mil­lais­ta toi­min­taa sinä ha­luai­sit his­to­riaa huo­ku­vaan ra­ken­nuk­seen, jossa on paljon liit­ty­mä­pin­taa myös si­säl­lis­so­dan ta­pah­tu­miin?