Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posti
Presidentti Martti Ahtisaaren muistoksi julkaistaan postimerkki joulukuussa

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren muis­tok­si jul­kais­taan pos­ti­merk­ki jou­lu­kuus­sa

10.11.2023 13:00
Tapion ja Anna-Maijan postinumero vaihtui Rantsilasta Temmekseen – kukkaroon tuli yli 200 euron vuosittainen lovi

Tapion ja An­na-Mai­jan pos­ti­nu­me­ro vaihtui Rant­si­las­ta Tem­mek­seen – kuk­ka­roon tuli yli 200 euron vuo­sit­tai­nen lovi

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen postipalveluiden siirtyminen kirjastoon varmistui – kunnanhallitus päätti perustaa vanhus- ja vammaisneuvoston uudelleen, koska Pohteen neuvostot eivät riitä

Lu­mi­joen pos­ti­pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen kir­jas­toon var­mis­tui – kun­nan­hal­li­tus päätti pe­rus­taa vanhus- ja vam­mais­neu­vos­ton uu­del­leen, koska Pohteen neu­vos­tot eivät riitä

21.06.2023 15:00
Tilaajille
Siirtyvätkö Lumijoen postipalvelut kirjastoon? Salesta palvelu loppuu elo-syyskuussa

Siir­ty­vät­kö Lu­mi­joen pos­ti­pal­ve­lut kir­jas­toon? Salesta palvelu loppuu elo-syys­kuus­sa

30.05.2023 15:00
Tilaajille
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ran­omai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 16:30
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus jyrähtää postilain valmisteluun: Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei tule heikentää

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton maa­kun­ta­hal­li­tus jy­räh­tää pos­ti­lain val­mis­te­luun: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää

19.10.2022 08:08
Jakelumuutokset ja kustannusten kasvu huolestuttavat paikallislehtikenttää – Median toimintaedellytyksiä ei saa heikentää, muistuttaa Rantalakeuden päätoimittaja

Ja­ke­lu­muu­tok­set ja kus­tan­nus­ten kasvu huo­les­tut­ta­vat pai­kal­lis­leh­ti­kent­tää – ­Me­dian toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ei saa hei­ken­tää, muis­tut­taa Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja

28.09.2022 13:21
Päiväposti jaetaan jatkossa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kempeleessä – katso listalta oman alueesi jakopäivät

Päi­vä­pos­ti jaetaan jat­kos­sa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kem­pe­lees­sä – katso lis­tal­ta oman alueesi ja­ko­päi­vät

17.09.2022 09:51
"Postilaissa tulisi selvästi määritellä jakelupäivien minimivaatimukseksi kolme päivää", päätoimittaja ei halua lakimuutokseen valuvikoja
Pääkirjoitus

"Pos­ti­lais­sa tulisi sel­väs­ti mää­ri­tel­lä ja­ke­lu­päi­vien mi­ni­mi­vaa­ti­muk­sek­si kolme päi­vää", pää­toi­mit­ta­ja ei halua la­ki­muu­tok­seen va­lu­vi­ko­ja

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 09:36
Tilaajille
Joulupaketit, kortit ja kirjet kannattaa lähettää hyvissä ajoin – tarkista tästä viimeiset mahdolliset postituspäivät

Jou­lu­pa­ke­tit, kortit ja kirjet kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin – tar­kis­ta tästä vii­mei­set mah­dol­li­set pos­ti­tus­päi­vät

10.12.2021 18:00
Tilaajille
Tiina kaipaa tosielämän Postimies Pateja tuomaa kirjepostia: "Miksi palvelun nopeus laskee, vaikka jaettavaa on koko ajan vähemmän?"
Kolumni

Tiina kaipaa to­si­elä­män Pos­ti­mies Pateja tuomaa kir­je­pos­tia: "Miksi pal­ve­lun nopeus laskee, vaikka jaet­ta­vaa on koko ajan vä­hem­män?"

12.05.2021 06:01
Tilaajille
Limingan posti muuttaa huhtikuussa K-Supermarket Liminganporttiin – S-Marketissa säilyvät pakettiautomaatti, postimerkkimyynti ja kirjelaatikot

Li­min­gan posti muuttaa huh­ti­kuus­sa K-Su­per­mar­ket Li­min­gan­port­tiin – S-Mar­ke­tis­sa säi­ly­vät pa­ket­tiau­to­maat­ti, pos­ti­merk­ki­myyn­ti ja kir­je­laa­ti­kot

24.03.2021 13:00
Tilaajille
Postipalvelut takaisin Kempeleen keskustaan, vaatii Hannilan Kerttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pos­ti­pal­ve­lut ta­kai­sin Kem­pe­leen kes­kus­taan, vaatii Han­ni­lan Kerttu

18.03.2021 14:52
Tilaajille
Zeppelinissä Kempeleen ainoa Postin palvelupiste – Salen palvelupiste on lopettanut toimintansa

Zep­pe­li­nis­sä Kem­pe­leen ainoa Postin pal­ve­lu­pis­te – Salen pal­ve­lu­pis­te on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa

19.02.2021 16:15
Tilaajille