Joulukortit
Riinaa mietityttää, katoavatko joulukortit: "Lapsuudestani muistan, kuinka ihastelin tuntikausia joulukortteja, joiin joulutoivotukset oli kirjoitettu kauniilla koukeroisella käsialalla ja hilereunaiset kuvat olivat toinen toistaan upeampia
Kolumni

Riinaa mie­ti­tyt­tää, ka­toa­vat­ko jou­lu­kor­tit: "Lap­suu­des­ta­ni muis­tan, kuinka ihas­te­lin tun­ti­kau­sia jou­lu­kort­te­ja, joiin jou­lu­toi­vo­tuk­set oli kir­joi­tet­tu kau­niil­la kou­ke­roi­sel­la kä­si­alal­la ja hi­le­reu­nai­set kuvat olivat toinen tois­taan upeam­pia

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Sauli muistelee lapsuuden joulukorttitalkoita isoäidin kanssa: "Ihailin ässän kaunista kaarta, teen hentoa yläviivaa ja kirjainten luontevaa liittoa"
Kolumni

Sauli muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kort­ti­tal­koi­ta iso­äi­din kanssa: "I­hai­lin ässän kau­nis­ta kaarta, teen hentoa ylä­vii­vaa ja kir­jain­ten luon­te­vaa liit­toa"

23.12.2020 04:32
Tilaajille