Lumijoen Varjakka
Lumijoen sataman laituriremontti etenee suunnitellusti – syksyllä pontonilaiturin vuoro

Lu­mi­joen sataman lai­tu­ri­re­mont­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti – syk­syl­lä pon­to­ni­lai­tu­rin vuoro

04.08.2022 07:00
Tilaajille
Lumijoen Varjakan laituriremontti käynnistyy toden teolla ensi viikolla – satamaan kulkeva tie kapenee töiden ajaksi

Lu­mi­joen Var­ja­kan lai­tu­ri­re­mont­ti käyn­nis­tyy toden teolla ensi vii­kol­la – sa­ta­maan kulkeva tie kapenee töiden ajaksi

07.07.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen Varjakassa etsittiin mielen ja kehon tasapainoa joogan avulla – itseään ei tarvitse haastaa, sillä niin saa olla, kuten hyvältä tuntuu

Lu­mi­joen Var­ja­kas­sa et­sit­tiin mielen ja kehon ta­sa­pai­noa joogan avulla – itseään ei tar­vit­se haas­taa, sillä niin saa olla, kuten hyvältä tuntuu

04.07.2022 16:59
Tilaajille
Merenkulun ympäristönsuojelulakiin on tullut muutoksia, jotka aiheuttavat toimia myös Rantalakeuden alueen satamissa – määräykset koskevat nyt vähintään 25-paikkaisia satamia entisen 50 paikan sijaan

Me­ren­ku­lun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin on tullut muu­tok­sia, jotka ai­heut­ta­vat toimia myös Ran­ta­la­keu­den alueen sa­ta­mis­sa – mää­räyk­set kos­ke­vat nyt vä­hin­tään 25-paik­kai­sia satamia entisen 50 paikan sijaan

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Soiko Ahti antejaan Jukan ja Saulin pilkkireissulla? Se ainakin selvisi, ettei kalastaja saa olla kärsimätön

Katso video: Soiko Ahti an­te­jaan Jukan ja Saulin pilk­ki­reis­sul­la? Se ainakin sel­vi­si, ettei ka­las­ta­ja saa olla kär­si­mä­tön

14.03.2022 18:30
Tilaajille
Katso livelähetyksen tallenteet Perämeren jäältä: Mikä saa pilkkijän tuntikausiksi pienen jäisen reiän äärelle?

Katso li­ve­lä­he­tyk­sen tal­len­teet Pe­rä­me­ren jäältä: Mikä saa pilk­ki­jän tun­ti­kau­sik­si pienen jäisen reiän ää­rel­le?

10.03.2022 20:00
Osakaskunnan puheenjohtaja suhtautuu Varjakan nokan kehittämiseen myönteisesti, kyläläisiä pelkäävät miljöön rikkoutuvan ja potentiaaliset yrittäjät eivät halua tässä vaiheessa kommentoida – miten Varjakkaa pitäisi kehittää?

Osa­kas­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja suh­tau­tuu Var­ja­kan nokan ke­hit­tä­mi­seen myön­tei­ses­ti, ky­lä­läi­siä pel­kää­vät miljöön rik­kou­tu­van ja po­ten­tiaa­li­set yrit­tä­jät eivät halua tässä vai­hees­sa kom­men­toi­da – miten Var­jak­kaa pitäisi ke­hit­tää?

29.09.2021 01:24
Tilaajille
Lumijoen maa- ja kotitalousnaiset aloittivat kokouksensa saunan lauteilla – Varjakan saunapäivää vietettiin monen saunamuiston siivittämänä

Lu­mi­joen maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set aloit­ti­vat ko­kouk­sen­sa saunan lau­teil­la – Var­ja­kan sau­na­päi­vää vie­tet­tiin monen sau­na­muis­ton sii­vit­tä­mä­nä

18.08.2021 17:00
Tilaajille
Lumijoen Varjakkaan mietitään majoituspalveluja – sosiaalisessa mediassa hotellihanketta kauhistellaan, kunnasta muistutaan asian olevan vasta idea-asteella

Lu­mi­joen Var­jak­kaan mie­ti­tään ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ho­tel­li­han­ket­ta kau­his­tel­laan, kun­nas­ta muis­tu­taan asian olevan vasta idea-as­teel­la

21.07.2021 02:37
Tilaajille
Vanhojen mopojen viehätystä Varjakassa – Yleisö valitsi suosikikseen Olavi Toppisen Herculeksen vuosimallia 1980

Van­ho­jen mopojen vie­hä­tys­tä Var­ja­kas­sa – Yleisö valitsi suo­si­kik­seen Olavi Top­pi­sen Her­cu­lek­sen vuo­si­mal­lia 1980

07.07.2021 13:55
Tilaajille
Lumijoella sukelletaan akvarellien maailmaan – Tänään kirjastolla on Zsuzsa Demeterin näyttelyn avajaiset, parin viikon päästä Varjakassa akvarellimaalauskukrssi

Lu­mi­joel­la su­kel­le­taan ak­va­rel­lien maail­maan – Tänään kir­jas­tol­la on Zsuzsa De­me­te­rin näyt­te­lyn ava­jai­set, parin viikon päästä Var­ja­kas­sa ak­va­rel­li­maa­laus­kukrs­si

01.07.2021 09:09
Tilaajille
Merivartiosto vetoaa: "Älkää menkö enää jäälle!" – Lumijoen Varjakasta pelastettiin kaksi märkää potkukelkkailijaa

Me­ri­var­tios­to vetoaa: "Älkää menkö enää jääl­le!" – Lu­mi­joen Var­ja­kas­ta pe­las­tet­tiin kaksi märkää pot­ku­kelk­kai­li­jaa

21.04.2021 06:53
Lumijoen kalahallin kalusto uudistui koronatuen avulla – Kalastajat toivovat jalostusasteen nousevan ja houkuttelevan sekä asiakkaita että uusia kalastajia Varjakkaan

Lu­mi­joen ka­la­hal­lin kalusto uu­dis­tui ko­ro­na­tuen avulla – Ka­las­ta­jat toi­vo­vat ja­los­tus­as­teen nou­se­van ja hou­kut­te­le­van sekä asiak­kai­ta että uusia ka­las­ta­jia Var­jak­kaan

26.03.2021 09:01
Tilaajille
Milloin jäälle uskaltaa mennä? Kysyimme sitä jääasiantuntijalta ja marssimme pilkkipariskunnan perässä Perämeren pinnalle

Milloin jäälle us­kal­taa mennä? Ky­syim­me sitä jää­asian­tun­ti­jal­ta ja mars­sim­me pilk­ki­pa­ris­kun­nan perässä Pe­rä­me­ren pin­nal­le

27.01.2021 19:00
Tilaajille