Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

päivähoito
Tyrnävällä varhaiskasvatuksen tilaongelma on akuutti, eikä perhepäivähoitajiakaan ole enää kuin viisi: "Jos esiopetus laajenee koskemaan myös viisivuotiaita, varhaiskasvatuspaikkojen tarve lisääntyy huomattavasti"

Tyr­nä­väl­lä var­hais­kas­va­tuk­sen ti­la­on­gel­ma on akuut­ti, eikä per­he­päi­vä­hoi­ta­jia­kaan ole enää kuin viisi: "Jos esi­ope­tus laa­je­nee kos­ke­maan myös vii­si­vuo­tiai­ta, var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen tarve li­sään­tyy huo­mat­ta­vas­ti"

10.10.2022 06:00
Tilaajille
Loimu-tiedepäiväkodissa ihmetellään erilaisia asioita ja ilmiöitä

Loi­mu-tie­de­päi­vä­ko­dis­sa ih­me­tel­lään eri­lai­sia asioita ja il­miöi­tä

30.08.2022 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen haku on nyt käynnissä Limingassa – päiväkotipaikoista kova kysyntä

Var­hais­kas­va­tuk­sen haku on nyt käyn­nis­sä Li­min­gas­sa – päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta kova kysyntä

07.04.2022 15:48
Tilaajille
Pilke päiväkodit avaa elokuussa tiedepainotteisen hirsipäiväkodin Limingan Saunarantaan – lapsilla käytössä pipettejä, luuppeja ja koeputkia

Pilke päi­vä­ko­dit avaa elo­kuus­sa tie­de­pai­not­tei­sen hir­si­päi­vä­ko­din Li­min­gan Sau­na­ran­taan – lap­sil­la käy­tös­sä pi­pet­te­jä, luup­pe­ja ja koe­put­kia

24.03.2022 18:16
Tilaajille
Uusia varhaiskasvatuspaikkoja Tupokseen – kirkonkylällä ruuhkaa päiväkodeissa

Uusia var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja Tu­pok­seen – kir­kon­ky­läl­lä ruuhkaa päi­vä­ko­deis­sa

11.11.2021 07:25
Löytyykö päiväkodille yrittäjää? – "Mietityttää, että oliko tässä tapauksessa Vihiluodon lapset vain pelinappuloina?", Touko Remes pohtii

Löy­tyy­kö päi­vä­ko­dil­le yrit­tä­jää? – "Mie­ti­tyt­tää, että oliko tässä ta­pauk­ses­sa Vi­hi­luo­don lapset vain pe­li­nap­pu­loi­na?", Touko Remes pohtii

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkoti Ensilumen laajennus tulisi tarpeeseen – syksyllä perustettu ryhmis Hile löysi uudet tilat asuinhuoneistosta, koska päiväkodissa oli tilanahtautta

Päi­vä­ko­ti En­si­lu­men laa­jen­nus tulisi tar­pee­seen – syk­syl­lä pe­rus­tet­tu ryhmis Hile löysi uudet tilat asuin­huo­neis­tos­ta, koska päi­vä­ko­dis­sa oli ti­lan­ah­taut­ta

14.10.2021 12:42
Tilaajille
Riikka keskittyy auttamaan Ninaa hänen vahvuuksiensa kautta – Erityislapsella on oikeus saada kuntouttavaa hoitoa,

Riikka kes­kit­tyy aut­ta­maan Ninaa hänen vah­vuuk­sien­sa kautta – Eri­tyis­lap­sel­la on oikeus saada kun­tout­ta­vaa hoitoa,

05.02.2021 19:00
Tilaajille
Kunta kustansi rakennustarpeet, kotiseutuyhdistys talkoili: kunnostettu riippusilta vie nyt Mörrimetsä II:een

Kunta kus­tan­si ra­ken­nus­tar­peet, ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys tal­koi­li: kun­nos­tet­tu riip­pu­sil­ta vie nyt Mör­ri­met­sä II:een

26.09.2020 10:00