Paikallislehtikilpailu

Ran­ta­la­keu­den hen­ki­lö­kun­ta kertoo lu­ki­ja­pa­laut­tees­ta – miten kävi pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lus­sa?

Rantalakeuden henkilökunta lukee lukijapalautetta.