Maskisuositus

Op­pi­las­ky­se­lyn tulos kertoo, että alle puolet Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta käyttää aina maskia: "Käyt­täi­sin maskia, jos siitä ei tulisi pää ki­peäk­si”

02.02.2021 11:56

Liminka pa­laut­taa yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­van hen­ki­lö­mää­rä­suo­si­tuk­sen alueel­li­sel­le tasolle – aluksi mää­räk­si ker­rot­tiin Oulun lin­jauk­sen mukaan vain 20

06.11.2020 08:03

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­ken­si po­ti­lai­den, omais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan mas­ki­oh­jei­ta

16.10.2020 11:19

Poh­jois-Suo­men alueel­li­nen val­mius­toi­mi­kun­ta suo­sit­te­lee käyt­tä­mään suo­ja­mas­kia ar­kai­le­mat­ta – kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus ei vielä näy tar­peek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2020 07:43