Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maskisuositus
Maskisuositus muuttui, mutta moni käyttää edelleen maskia – "Käytän maskia asioidessani esimerkiksi kaupassa tai apteekissa"

Mas­ki­suo­si­tus muut­tui, mutta moni käyttää edel­leen maskia – "­Käy­tän maskia asioi­des­sa­ni esi­mer­kik­si kau­pas­sa tai ap­tee­kis­sa"

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Oppilaskyselyn tulos kertoo, että alle puolet Tupoksen yhdeksäsluokkalaisista käyttää aina maskia: "Käyttäisin maskia, jos siitä ei tulisi pää kipeäksi”

Op­pi­las­ky­se­lyn tulos kertoo, että alle puolet Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta käyttää aina maskia: "Käyt­täi­sin maskia, jos siitä ei tulisi pää ki­peäk­si”

02.02.2021 11:56
Liminka palauttaa yksityistilaisuuksia koskevan henkilömääräsuosituksen alueelliselle tasolle – aluksi määräksi kerrottiin Oulun linjauksen mukaan vain 20

Liminka pa­laut­taa yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­van hen­ki­lö­mää­rä­suo­si­tuk­sen alueel­li­sel­le tasolle – aluksi mää­räk­si ker­rot­tiin Oulun lin­jauk­sen mukaan vain 20

06.11.2020 08:03
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tarkensi potilaiden, omaisten ja henkilökunnan maskiohjeita

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­ken­si po­ti­lai­den, omais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan mas­ki­oh­jei­ta

16.10.2020 11:19
Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta suosittelee käyttämään suojamaskia arkailematta – kansallinen maskisuositus ei vielä näy tarpeeksi Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­jois-Suo­men alueel­li­nen val­mius­toi­mi­kun­ta suo­sit­te­lee käyt­tä­mään suo­ja­mas­kia ar­kai­le­mat­ta – kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus ei vielä näy tar­peek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2020 07:43