Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tyr­nä­väl­lä ha­lu­taan laa­jen­taa Vuoden kyläksi valitun Mark­kuun mallia mui­hin­kin kyliin – niiden eri­tyis­piir­tei­tä unoh­ta­mat­ta

Tyrnävä

Tyrnävän kunta ja Markkuun Seudun Kyläyhdistys laativat kevään 2021 aikana yhteistyömallin kylän palveluiden säilyttämisestä ja kehittämisestä.

Yhteistyömalliin sisältyy toimintasuunnitelma, johon kirjataan nykytilanne, kehittämistavoitteet ja -visiot sekä sovitaan konkreettinen etenemissuunnitelma. Esimerkkinä toimivan yhteistyön rakentumisesta on muun muassa Ampumaradan uimapaikan kehittäminen kyläyhdistyksen ja kunnan yhteistyönä.

Yhteistyömallia sovelletaan jatkossa myös muilla Tyrnävän kylillä.

Vuoden kylänä valtakunnallisesti tänä vuonna palkittu Markkuu on erinomainen esimerkki tyrnäväläisestä tekemisestä. Markkuun kyläyhteisö on viime vuosien kuluessa kasvattanut kunnan virkistysarvoa aktiivisuudellaan. Markkuulla on pitkäjänteisesti kehitetty lähivirkistysmahdollisuuksia niin oman kylän väelle, kuntalaisille kuin kauempaa tuleville kävijöille. Markkuun koululle on virinnyt monenlaista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, Tyrnävän kunta perustelee yhteistyömallia.

Markkuun ohella Tyrnävän kyliä ovat Murto, Temmes, Ängeslevä, Keskikylä, Jokisilta, Haurukylä, Ojakylä, Kolmikanta, Suutarinkylä ja Tyrnävän kirkonkylä. Tyrnävän kunta haluaa tukea kyläkeskustensa vireyttä ja edelleen kehittymistä.

Markkuun vahvuus on luonto ja sen ympärille rakentuva hyvinvointi. Kylien ainutlaatuiset ympäristöt ja identiteetit nostetaan esille vetovoimatekijöinä. Kylien kautta kunta säilyttää monipuolisuutensa.

– Aito hyvinvointi löytyy arjen toiminnallisuudesta ja toiminnoista, virkistysmahdollisuuksia unohtamatta. Kylien kehittäminen mahdollistaa asukaslähtöisyyttä, vahvistaa lähipalveluita ja lisää hyvinvointia.