Kolumni
Tilaajille

"A­sui­na­luei­den lähellä olisi hyvä olla riit­tä­vän isoja ja es­teet­ti­siä vi­her­aluei­ta ja siellä olisi huo­mioi­tu myös so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mah­dol­li­suus", pohtii dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Maija

Kirkon ikkunasta

Yksi tämän ajan positiivinen havainto on, että luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat lisääntyneet.

Tutkimusten valossa tämä on erittäin hyvä asia, koska sillä on huomattu olevan merkittävä vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin ja terveyteen. Luonto auttaa palautumaan stressistä, unohtamaan arjen huolet sekä kohottamaan mielialaa. Vaikutukset ilmenevät muun muassa verenpaineen alenemisena, sydämen sykkeen tasoittumisena ja unen laadun parantumisena. Luonnossa oleskelu voi myös lievittää kiputiloja ja fyysisiä oireita, kun huomio keskittyy itsestä poispäin.