Matkailun kehittäminen
Osakaskunnan puheenjohtaja suhtautuu Varjakan nokan kehittämiseen myönteisesti, kyläläisiä pelkäävät miljöön rikkoutuvan ja potentiaaliset yrittäjät eivät halua tässä vaiheessa kommentoida – miten Varjakkaa pitäisi kehittää?

Osa­kas­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja suh­tau­tuu Var­ja­kan nokan ke­hit­tä­mi­seen myön­tei­ses­ti, ky­lä­läi­siä pel­kää­vät miljöön rik­kou­tu­van ja po­ten­tiaa­li­set yrit­tä­jät eivät halua tässä vai­hees­sa kom­men­toi­da – miten Var­jak­kaa pitäisi ke­hit­tää?

29.09.2021 01:24
Tilaajille
Neljä kuntaa etsii merestä vetovoimaa matkailuun, lakeudella huomio Liminganlahteen ja Kempeleenlahteen

Neljä kuntaa etsii merestä ve­to­voi­maa mat­kai­luun, la­keu­del­la huomio Li­min­gan­lah­teen ja Kem­pe­leen­lah­teen

27.01.2021 10:10
Tilaajille