Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lakeus
Lumilyhtyyn yhteisöllistä asumista, Kotolaan kuntoutusta – lisäksi yksityisiä palveluasumispaikkoja vähennetään

Lu­mi­lyh­tyyn yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta, Ko­to­laan kun­tou­tus­ta – ­li­säk­si yk­si­tyi­siä pal­ve­lu­asu­mis­paik­ko­ja vä­hen­ne­tään

26.02.2024 16:13
Tilaajille
Kempeleessä sote-keskus, muissa kunnissa sote-yksikkö – tätä se tarkoittaa käytännössä

Kem­pe­lees­sä so­te-kes­kus, muissa kun­nis­sa sote-yk­sik­kö – tätä se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä

22.02.2024 09:59 1
Tilaajille
Jätehuollon perusmaksua ryhdytään perimään Lakeuden EKOn alueella – jätetaksoihin myös alennuksia

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­sua ryh­dy­tään pe­ri­mään La­keu­den EKOn alueel­la – jä­te­tak­soi­hin myös alen­nuk­sia

20.02.2024 14:52
Mitä ihimettä: Keitä nämä henkilöt ovat ja miksi he kättelevät toisiaan?

Mitä ihi­met­tä: Keitä nämä hen­ki­löt ovat ja miksi he kät­te­le­vät toi­siaan?

13.01.2024 17:15
Tilaajille
Rantalakeuden verokone: löydä lakeudella eniten viime vuonna tienanneet – mukana myös Suomen 10 000 suurituloisinta

Ran­ta­la­keu­den ve­ro­ko­ne: löydä la­keu­del­la eniten viime vuonna tie­nan­neet – ­mu­ka­na myös Suomen 10 000 suu­ri­tu­loi­sin­ta

08.11.2023 08:27
Tilaajille
Pohteen säästöohjelma veisi toteutuessaan useista Lakeuden sote-keskuksista kiireelliset vastaanotot – palveluasumisyksiköt vähenisivät viidestä kolmeen

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma veisi to­teu­tues­saan useista La­keu­den sote-kes­kuk­sis­ta kii­reel­li­set vas­taan­otot – ­pal­ve­lua­su­mi­syk­si­köt vä­he­ni­si­vät vii­des­tä kolmeen

26.10.2023 12:40 1
Tilaajille
Tällaisia ovat lakeuden uimapakkojen veden lämpötilat – tiesitkö Jaakon jo heittäneen kylmän kiven?

Täl­lai­sia ovat la­keu­den ui­ma­pak­ko­jen veden läm­pö­ti­lat – tie­sit­kö Jaakon jo heit­tä­neen kylmän kiven?

29.07.2023 13:00
Tilaajille
Lakeuden kuntiin valotapahtumien sarja ensi syksynä – Marrastulet tuovat paikkaan sidotut teokset yleisölle illaksi kerrallaan

La­keu­den kuntiin va­lo­ta­pah­tu­mien sarja ensi syksynä – Mar­ras­tu­let tuovat paik­kaan sidotut teokset ylei­söl­le illaksi ker­ral­laan

07.07.2023 18:30
Tyrnävän August Sahlsten -lukioon matalin keskiarvoraja koko lakeuden alueella– Apulaisrehtori Päivi Pirilä: "Meille tulee myös hyvän keskiarvon oppilaita"

Tyr­nä­vän August Sahl­sten -lu­kioon matalin kes­ki­ar­vo­ra­ja koko la­keu­den alueel­la– Apu­lais­reh­to­ri Päivi Pirilä: "Meille tulee myös hyvän kes­ki­ar­von op­pi­lai­ta"

30.06.2023 09:00 1
Tilaajille
Kempeleessä uusia yrityksiä perustettiin viime vuonna ennätysmäärä, Liminka tulee määrässä hyvänä kakkosena

Kem­pe­lees­sä uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä, Liminka tulee mää­räs­sä hyvänä kak­ko­se­na

24.04.2023 06:00
Tilaajille
Meripelastustoimintaan voi lähteä mukaan, vaikkei olisi nähnytkään merta – Oulun Meripelastajat partioivat avovesikaudella myös lakeuden rannikolla

Me­ri­pe­las­tus­toi­min­taan voi lähteä mukaan, vaikkei olisi näh­nyt­kään merta – Oulun Me­ri­pe­las­ta­jat par­tioi­vat avo­ve­si­kau­del­la myös la­keu­den ran­ni­kol­la

11.04.2023 06:00
Tilaajille
Demokratia toimi taas – mutta lakeus menetti kansanedustajapaikkansa
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tia toimi taas – mutta lakeus menetti kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa

04.04.2023 13:13
Tilaajille
Näin lakeuden omat ehdokkaat keräsivät ääniä – yksikään heistä ei ole Oulun vaalipiirissä edes varasijalla

Näin la­keu­den omat eh­dok­kaat ke­rä­si­vät ääniä – yk­si­kään heistä ei ole Oulun vaa­li­pii­ris­sä edes va­ra­si­jal­la

03.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin – yksikään alueemme 16 ehdokkaasta ei saanut valtakirjaa eduskuntaan

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin – yk­si­kään alueem­me 16 eh­dok­kaas­ta ei saanut val­ta­kir­jaa edus­kun­taan

02.04.2023 23:19
Tilaajille
Lakeus menettämässä ainoan kansanedustajapaikkansa – vierailimme kolmen alueemme ehdokkaan vaalivalvojaisissa, katso video!

Lakeus me­net­tä­mäs­sä ainoan kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa – ­vie­rai­lim­me kolmen alueem­me eh­dok­kaan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa, katso video!

02.04.2023 22:13
Tilaajille
Kuuluuko ananas pitsaan? Kiperämpiäkin asioita Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset tenttasivat lakeuden ehdokkailta – katso tallenne!

Kuu­luu­ko ananas pit­saan? Ki­pe­räm­piä­kin asioita Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tent­ta­si­vat la­keu­den eh­dok­kail­ta – katso tal­len­ne!

03.03.2023 14:15
Lakeuden omia ehdokkaita on tarjolla liki parikymmentä – lue, mitä he vastaavat Rantalakeuden lähettämiin kysymyksiin

La­keu­den omia eh­dok­kai­ta on tar­jol­la liki pa­ri­kym­men­tä – lue, mitä he vas­taa­vat Ran­ta­la­keu­den lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin

07.03.2023 08:13
Tilaajille
Lakeudella 16 eduskuntavaaliehdokasta – puolueita on tarjolla kymmenen

La­keu­del­la 16 edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta – puo­luei­ta on tar­jol­la kym­me­nen

23.02.2023 07:20