Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kuntapolitiikka
Vastaus Terho Lipsosen valtuustossa esittämiin väitteisiin
Mielipidekirjoitus

Vastaus Terho Lip­so­sen val­tuus­tos­sa esit­tä­miin väit­tei­siin

21.12.2021 22:24
Tilaajille
"Pitää olla avoin ja kuunnella" – Kempeleen hallintojohtajan virasta eläkkeelle jäävä Virva Maskonen ihmettelee, miksi osassa kuntia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen suhde päästetään kriisiytymään

"Pitää olla avoin ja kuun­nel­la" – Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­jan virasta eläk­keel­le jäävä Virva Mas­ko­nen ih­met­te­lee, miksi osassa kuntia luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den välinen suhde pääs­te­tään krii­siy­ty­mään

19.12.2021 18:00
Tilaajille
Liminkalainen Heidi Haataja kirjoittaa päätöksenteosta luottamushenkilön silmin: "Miten tällaiseen hektiseen päätöksentekoon on päädytty?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­ka­lai­nen Heidi Haataja kir­joit­taa pää­tök­sen­teos­ta luot­ta­mus­hen­ki­lön silmin: "Miten täl­lai­seen hek­ti­seen pää­tök­sen­te­koon on pää­dyt­ty?"

07.12.2021 12:53
Tilaajille
Heli ei tykkää vängätä ja siksi hän välttelee poliittisia keskusteluja – Uusilta kuntapäättäjiltä keskustelutaitoa pitäisi löytyä
Kolumni

Heli ei tykkää vängätä ja siksi hän vält­te­lee po­liit­ti­sia kes­kus­te­lu­ja – Uusilta kun­ta­päät­tä­jil­tä kes­kus­te­lu­tai­toa pitäisi löytyä

06.05.2021 08:36
Tilaajille
Tyrnävän hyväksi – Pitkän linjan kuntapoliitikko Tauno Uitto toivoo päätöksentekoon rakentavaa  asennetta ja toisten arvostamista

Tyr­nä­vän hyväksi – Pitkän linjan kun­ta­po­lii­tik­ko Tauno Uitto toivoo pää­tök­sen­te­koon ra­ken­ta­vaa asen­net­ta ja toisten ar­vos­ta­mis­ta

12.01.2021 15:32
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli iloitsee Uutismedian liiton tuoreen tutkimuksen tuloksista ja muistuttaa, että kuntapolitiikasa tarvitaan kokemuksia lisäksi ihmisiä, jotka kyseenalaistavat totutut käytännöt
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li iloit­see Uu­tis­me­dian liiton tuoreen tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta ja muis­tut­taa, että kun­ta­po­li­tii­ka­sa tar­vi­taan ko­ke­muk­sia lisäksi ih­mi­siä, jotka ky­seen­alais­ta­vat totutut käy­tän­nöt

16.12.2020 05:54
Tilaajille