Koronapandemia
Kuukausi
Kempeleessä jo 27 vahvistettua koronatartuntaa – Limingan luku noussut kahdeksaan

Kem­pe­lees­sä jo 27 vah­vis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Li­min­gan luku noussut kah­dek­saan

19.11.2020 09:42 0
Ärsyttää, huurruttaa ja pistää parran solmuun –Sauli muistuttaa, että nyt kannattaa pinnistellä yhteiseksi hyväksi, vaikka suojamaski ei tunnukaan kasvoilla miellyttävältä
Kolumni Sauli Pahkasalo

Är­syt­tää, huur­rut­taa ja pistää parran solmuun –Sauli muis­tut­taa, että nyt kan­nat­taa pin­nis­tel­lä yh­tei­sek­si hy­väk­si, vaikka suo­ja­mas­ki ei tun­nu­kaan kas­voil­la miel­lyt­tä­väl­tä

18.11.2020 03:30 0
Tilaajille
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas muistuttaa kuntien ydintehtävää olevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: "Suomalaisten kasvanut into reippailla on otettu mielihyvin vastaan"
Kolumni Tuomas Lohi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas muis­tut­taa kuntien ydin­teh­tä­vää olevan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen: "Suo­ma­lais­ten kas­va­nut into reip­pail­la on otettu mie­li­hy­vin vas­taan"

17.11.2020 12:16 0
Tupoksessa yksi opetusryhmä ja kolme opettajaa altistuneet – yhdellä yläkoululaisella todettu koronatartunta

Tu­pok­ses­sa yksi ope­tus­ryh­mä ja kolme opet­ta­jaa al­tis­tu­neet – yhdellä ylä­kou­lu­lai­sel­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

13.11.2020 07:18 0
Kempeleen Hovilakodissa korona-altistus – kaikki asumisyksikön asukkaat ja henkilökunta testattu

Kem­pe­leen Ho­vi­la­ko­dis­sa ko­ro­na-al­tis­tus – kaikki asu­mis­yk­si­kön asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta tes­tat­tu

12.11.2020 16:18 0
Liminka nousi THL:n koronakartalle – lukiossa joukkoaltistuminen, yksi ryhmä karanteeniin

Liminka nousi THL:n ko­ro­na­kar­tal­le – lu­kios­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, yksi ryhmä ka­ran­tee­niin

12.11.2020 06:08 0
Mikä on nuorten ja päihteiden tilanne Tyrnävällä? "Vanhempana on tärkeää olla kiinnostunut siitä, mitä lapselle tai nuorelle kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"
Kolumni Elina Vehkala ja Teija Eskola

Mikä on nuorten ja päih­tei­den tilanne Tyr­nä­väl­lä? "Van­hem­pa­na on tärkeää olla kiin­nos­tu­nut siitä, mitä lap­sel­le tai nuo­rel­le kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"

10.11.2020 11:20 0
Liminka palauttaa yksityistilaisuuksia koskevan henkilömääräsuosituksen alueelliselle tasolle – aluksi määräksi kerrottiin Oulun linjauksen mukaan vain 20

Liminka pa­laut­taa yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­van hen­ki­lö­mää­rä­suo­si­tuk­sen alueel­li­sel­le tasolle – aluksi mää­räk­si ker­rot­tiin Oulun lin­jauk­sen mukaan vain 20

06.11.2020 08:03 0
Kempeleessä nyt 21 varmistettua koronavirustartuntaa, muiden lakeuden kuntien määrä edelleen alle viisi – Suomessa todettu kaikkiaan 189 uutta varmistettua tartuntaa

Kem­pe­lees­sä nyt 21 var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, muiden la­keu­den kuntien määrä edel­leen alle viisi – Suo­mes­sa todettu kaik­kiaan 189 uutta var­mis­tet­tua tar­tun­taa

05.11.2020 14:53 0
Myös Liminka suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa – ilmaisia maskeja on jaossa kirjastossa

Myös Liminka suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyttöä jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa – il­mai­sia maskeja on jaossa kir­jas­tos­sa

05.11.2020 13:36 0
Jos vesilaitoksen työntekijä sairastuu koronaan, mistä apu? Katso videolta Limingan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Katja Arvolan ajatukset huoltovarmuuden ylläpitämisestä korona-aikana

Jos ve­si­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai­ras­tuu ko­ro­naan, mistä apu? Katso vi­deol­ta Li­min­gan Ve­si­huol­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Katja Arvolan aja­tuk­set huol­to­var­muu­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä ko­ro­na-ai­ka­na

02.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Entä jos vesihuoltolaitoksen työntekijä sairastuu koronaan – löytyykö tilalle korvaavia työntekijöitä?

Entä jos ve­si­huol­to­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai­ras­tuu ko­ro­naan – löy­tyy­kö tilalle kor­vaa­via työn­te­ki­jöi­tä?

02.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Kolme tenoria järjestävät etäkonsertin marraskuussa – mukana kempeleläislähtöinen Jyrki Anttila, joka odottaa pääsevänsä ystäviensä kanssa taas lavalle

Kolme tenoria jär­jes­tä­vät etä­kon­ser­tin mar­ras­kuus­sa – mukana kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Jyrki Ant­ti­la, joka odottaa pää­se­vän­sä ys­tä­vien­sä kanssa taas lavalle

25.10.2020 09:04 0
Vanhemmat
Kempeleessä taas yksi uusi vahvistettu koronatartunta – kokonaisluku torstaina 13, muissa lakeuden kunnissa tapauksia edelleen alle viisi

Kem­pe­lees­sä taas yksi uusi vah­vis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta – ko­ko­nais­lu­ku tors­tai­na 13, muissa la­keu­den kun­nis­sa ta­pauk­sia edel­leen alle viisi

15.10.2020 14:06 0
Jokainen voi hyökätä virusta vastaan – Petri Lehenkari: "Oman arvioni mukaan pandemia on kahlattu läpi juhannukseen mennessä"

Jo­kai­nen voi hyökätä virusta vastaan – Petri Le­hen­ka­ri: "Oman arvioni mukaan pan­de­mia on kah­lat­tu läpi ju­han­nuk­seen men­nes­sä"

14.10.2020 12:01 0
Tilaajille