Koronatartunnat
Viikko
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 122 koronatartuntaa, Kuusamossa viisi uutta tartuntaa  – OYSissa hoidossa 25 koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 122 ko­ro­na­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa viisi uutta tar­tun­taa – OYSissa hoi­dos­sa 25 ko­ro­na­po­ti­las­ta

07.12.2021 13:07
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettiin kolmen päivän aikana 696 uutta koronatartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin kolmen päivän aikana 696 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

06.12.2021 12:25
Pohjois-Pohjanmaalla todettu yhteensä 269 koronatartuntaa perjantaina, joista 155 Oulussa –  tartuntoja todettu 16 kunnan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu yh­teen­sä 269 ko­ro­na­tar­tun­taa per­jan­tai­na, joista 155 Oulussa – tar­tun­to­ja todettu 16 kunnan alueel­la

03.12.2021 16:11
STM ja THL: Marraskuun loppupuolella tilastoitiin 112 uutta koronakuolemaa – lasten tartuntojen osuus kasvanut huomattavasti

STM ja THL: Mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­las­toi­tiin 112 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – lasten tar­tun­to­jen osuus kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti

02.12.2021 14:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Limingassa 16 tartuntaa, Tyrnävällä 14 ja Kempeleessä 13 – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Li­min­gas­sa 16 tar­tun­taa, Tyr­nä­väl­lä 14 ja Kem­pe­lees­sä 13 – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

01.12.2021 13:09
Kuukausi
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – tehohoidossa olevien määrä on noussut: Limingassa kolmen päivän aikana 52 uutta tartuntaa, Tyrnävällä 30 ja Kempeleessä 19

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – te­ho­hoi­dos­sa olevien määrä on nous­sut: Li­min­gas­sa kolmen päivän aikana 52 uutta tar­tun­taa, Tyr­nä­väl­lä 30 ja Kem­pe­lees­sä 19

29.11.2021 16:15
Limingassa 38 uutta tartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 452 tartuntaa, joista 262 Oulussa

Li­min­gas­sa 38 uutta tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 452 tar­tun­taa, joista 262 Oulussa

22.11.2021 16:05 1
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 202 uutta koronatartuntaa – Kempeleessä kahdeksan uutta tartuntaa, Limingassa viisi, Hailuotokin on noussut koronakartalle

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 202 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kem­pe­lees­sä kah­dek­san uutta tar­tun­taa, Li­min­gas­sa viisi, Hai­luo­to­kin on noussut ko­ro­na­kar­tal­le

18.11.2021 14:00
Pohjois-Pohjanmaalla 419 uutta koronatartuntaa neljän päivän aikana – sairaalassa olevien määrä on lisääntynyt

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 419 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa neljän päivän aikana – sai­raa­las­sa olevien määrä on li­sään­ty­nyt

15.11.2021 15:23
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Vanhemmat
Limingan joh­ta­va lää­kä­ri Pauliina Sarajärvi: ”Toi­von, et­tä ro­ko­tuk­sia hae­taan tu­le­vi­na viik­koi­na en­tis­tä run­saam­min” – nyt karanteenissa 35 ja eristyksessä 15 liminkalaista

Li­min­gan johtava lääkäri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi: ”Toi­von, että ro­ko­tuk­sia haetaan tu­le­vi­na viik­koi­na entistä run­saam­min” – nyt ka­ran­tee­nis­sa 35 ja eris­tyk­ses­sä 15 li­min­ka­lais­ta

21.10.2021 16:35
Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve tasoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti

Ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve ta­soit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus nousee, mutta hi­taas­ti

19.10.2021 16:44
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 17 uutta koronatartuntaa – 580 koronatartuntaa koko maassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – 580 ko­ro­na­tar­tun­taa koko maassa

19.10.2021 13:13
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 13:00
Tilaajille
Yli 60 prosenttia päälle 12-vuotiaista saanut kaksi rokotusta Pohjois-Pohjanmaalla – uusia koronatartuntoja 15

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 16:25
Suomessa 976 uutta koronatartuntaa, mukana lauantaina raportoimatta jääneitä tapauksia – Pohjois-Pohjanmaalla 38 uutta tartuntaa

Suo­mes­sa 976 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana lauan­tai­na ra­por­toi­mat­ta jää­nei­tä ta­pauk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 38 uutta tar­tun­taa

12.09.2021 12:27
THL: Suomessa todettu 490 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia eniten Oulussa ja Nivalassa

THL: Suo­mes­sa todettu 490 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tau­ti­ta­pauk­sia eniten Oulussa ja Ni­va­las­sa

10.09.2021 11:55
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 20 uutta koronatartuntaa – koko maassa 486 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 20 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 486 uutta tar­tun­taa

09.09.2021 12:01
THL: Suomessa 632 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 23 tapausta, eniten tartuntoja Oulussa ja Nivalassa

THL: Suo­mes­sa 632 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 23 ta­paus­ta, eniten tar­tun­to­ja Oulussa ja Ni­va­las­sa

08.09.2021 12:04
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 11 uutta koronatartuntaa – OYSissa on hoidossa seitsemän koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa on hoi­dos­sa seit­se­män ko­ro­na­po­ti­las­ta

07.09.2021 12:02