Juhlavuosi
Katso kuvat: Tyrnävän rauhanyhdistys pääsi viimeinkin viettämään satavuotisjuhlaansa – " Ei kait siinä mitään, hyvin menee"

Katso kuvat: Tyr­nä­vän rau­han­yh­dis­tys pääsi vii­mein­kin viet­tä­mään sa­ta­vuo­tis­juh­laan­sa – " Ei kait siinä mitään, hyvin menee"

24.05.2022 09:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Kauppakeskus Zeppelinin 30-vuotisjuhla huipentui ysäribändin esiintymiseen – mitä kaikkea juhlahumu piti sisällään?

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin 30-vuo­tis­juh­la hui­pen­tui ysä­ri­bän­din esiin­ty­mi­seen – mitä kaikkea juh­la­hu­mu piti si­säl­lään?

15.05.2022 06:00
Tilaajille
Katso miten Kauppakeskus Zeppelinissä juhlittiin kolmekymppisiä – samalta vuosikymmeneltä oleva Aikakonekin kiipesi juhlalavalle

Katso miten Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nis­sä juh­lit­tiin kol­me­kymp­pi­siä – samalta vuo­si­kym­me­nel­tä oleva Ai­ka­ko­ne­kin kiipesi juh­la­la­val­le

14.05.2022 22:16
Tilaajille
Hailuodossa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piispantarkastus on luvassa maaliskuussa
Kolumni

Hai­luo­dos­sa kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta – piis­pan­tar­kas­tus on luvassa maa­lis­kuus­sa

18.01.2022 15:11
Tilaajille
Limingan Naisvoimistelijat juhlivat 70-vuotista toimintaansa Tupoksessa – juhlavuosi jatkuu vielä valokuvanäyttelyllä kirjastolla

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jat juh­li­vat 70-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa Tu­pok­ses­sa – ­juh­la­vuo­si jatkuu vielä va­lo­ku­va­näyt­te­lyl­lä kir­jas­tol­la

17.11.2021 16:12
Tilaajille
Kun Kempeleen kirkkokuoro aloitti toimintansa 75 vuotta sitten, täytyi johtajan käydä välillä hermosavuilla – nyt laulu raikaa komeasti, myös sunnuntain juhlakonsertissa

Kun Kem­pe­leen kirk­ko­kuo­ro aloitti toi­min­tan­sa 75 vuotta sitten, täytyi joh­ta­jan käydä välillä her­mo­sa­vuil­la – nyt laulu raikaa ko­meas­ti, myös sun­nun­tain juh­la­kon­ser­tis­sa

22.10.2021 14:00
Tilaajille
Maailman suurimmasta naisten vapaaehtoisesta maanpuolustusjärjestöstä kasvoi yhteiskunnallinen vaikuttaja – Lotta Svärdin perustamisesta tänä vuonna 100 vuotta

Maail­man suu­rim­mas­ta naisten va­paa­eh­toi­ses­ta maan­puo­lus­tus­jär­jes­tös­tä kasvoi yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja – Lotta Svärdin pe­rus­ta­mi­ses­ta tänä vuonna 100 vuotta

07.04.2021 19:00
Tilaajille
Sataa toimintavuottaan juhliva Oulun Seudun Sähkö toteuttaa toimialueelleen 100 hyvää tekoa – kohteita etsitään nyt alueen asukkailta

Sataa toi­min­ta­vuot­taan juhliva Oulun Seudun Sähkö to­teut­taa toi­mi­alueel­leen 100 hyvää tekoa – koh­tei­ta et­si­tään nyt alueen asuk­kail­ta

30.01.2021 13:00
100 vuotta sitten ei osattu aavistaa, että liiketoimintana voisi olla muutakin kuin sähkön siirtoa asiakkaille – juhlavuottaan viettävä Oulun Seudun Sähkö on asettanut itselleen uusia piikkipaikkatavoitteita

100 vuotta sitten ei osattu aa­vis­taa, että lii­ke­toi­min­ta­na voisi olla muu­ta­kin kuin sähkön siirtoa asiak­kail­le – juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Oulun Seudun Sähkö on aset­ta­nut it­sel­leen uusia piik­ki­paik­ka­ta­voit­tei­ta

15.01.2021 09:00
Tilaajille
Limingan Naisvoimistelijoissa riittää ystävyyttä ja yhdessä liikkumisen iloa – 70-vuotisjuhlaa aiotaan viettää näillä näkymin marraskuussa.

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jois­sa riittää ys­tä­vyyt­tä ja yhdessä liik­ku­mi­sen iloa – 70-vuo­tis­juh­laa aiotaan viettää näillä näkymin mar­ras­kuus­sa.

07.01.2021 09:00
Tilaajille