Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hevoset
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

26.11.2022 15:27
Kempeleläinen Emil Porola rohmusi kasan reining-voittoja Ruotsin Axevallassa järjestetyissä lännenratsastuskisoissa – ratsuna tuttu Guntinius

Kem­pe­le­läi­nen Emil Porola rohmusi kasan rei­ning-voit­to­ja Ruotsin Axe­val­las­sa jär­jes­te­tyis­sä län­nen­rat­sas­tus­ki­sois­sa – ­rat­su­na tuttu Gun­ti­nius

27.09.2022 12:32
Niitynmaan Ranchilla Karinkannalla ratsastetaan amerikkalaisilla hevosilla karjapaimenten tyyliin

Nii­tyn­maan Ranc­hil­la Ka­rin­kan­nal­la rat­sas­te­taan ame­rik­ka­lai­sil­la he­vo­sil­la kar­ja­pai­men­ten tyyliin

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Kirsi osti hevosen, joka olikin tiineenä – alkupaniikin jälkeen arki on sujunut mallikkaasti ja hevoset pääsevät ihan pian kesälaitumelle

Kirsi osti he­vo­sen, joka olikin tii­nee­nä – al­ku­pa­nii­kin jälkeen arki on sujunut mal­lik­kaas­ti ja hevoset pää­se­vät ihan pian ke­sä­lai­tu­mel­le

26.05.2022 18:00
Tilaajille
Eemilin ja Guntiniuksen yhteistyö toimii – kempeleläinen lännenratsastaja toi Ruotsista pari voittoa ja sai kosolti kisakokemusta

Eemilin ja Gun­ti­niuk­sen yh­teis­työ toimii – kem­pe­le­läi­nen län­nen­rat­sas­ta­ja toi Ruot­sis­ta pari voittoa ja sai kosolti ki­sa­ko­ke­mus­ta

02.05.2022 15:15
Tilaajille
"Koska täällä ei ole villihevosten preerioita, vaan liikutaan ihmisten tekemillä pohjilla, se kuluttaa kaviota liikaa", sanoo hevosia kengittävä Sari ja näyttää, kuinka Hilda saa kengät alleen

"Koska täällä ei ole vil­li­he­vos­ten pree­rioi­ta, vaan lii­ku­taan ih­mis­ten te­ke­mil­lä poh­jil­la, se ku­lut­taa kaviota lii­kaa", sanoo hevosia ken­git­tä­vä Sari ja näyt­tää, kuinka Hilda saa kengät alleen

12.01.2022 18:00
Tilaajille
Hilda saa kengät: Syrjälänpellon hevospalvelun yrittäjä Sari Vesala näyttää, kuinka se tapahtuu.

Hilda saa kengät: Syr­jä­län­pel­lon he­vos­pal­ve­lun yrit­tä­jä Sari Vesala näyt­tää, kuinka se ta­pah­tuu.

12.01.2022 10:49
Tilaajille
Lumolaukasta ensiapua elämän käänteisiin – "Haluan tehdä työtä, jolla on merkitys ja tämä jos jokin sellaista on", sanoo Niina

Lu­mo­lau­kas­ta en­si­apua elämän kään­tei­siin – "Haluan tehdä työtä, jolla on mer­ki­tys ja tämä jos jokin sel­lais­ta on", sanoo Niina

03.12.2021 09:06
Tilaajille
"Anna huolia hevosen, murehtia mustan ruunan, rautasuisen surkutella, suuripäisen päivitellä" – liminkalainen Kati tietää hevosen piilevät voimat

"Anna huolia he­vo­sen, mu­reh­tia mustan ruunan, rau­ta­sui­sen sur­ku­tel­la, suu­ri­päi­sen päi­vi­tel­lä" – li­min­ka­lai­nen Kati tietää hevosen pii­le­vät voimat

20.11.2021 19:00
Tilaajille
Voimalla kymmenen hevosen – suomenhevonen täyttää tänä vuonna 114 vuotta ja vähälukuinen rotu halutaan ihmisille tutuksi

Voi­mal­la kym­me­nen hevosen – ­suo­men­he­vo­nen täyttää tänä vuonna 114 vuotta ja vä­hä­lu­kui­nen rotu ha­lu­taan ih­mi­sil­le tutuksi

11.09.2021 02:26
Tilaajille
Kunnostukseen meni talvi ja puolet kesää: Ristoa ja Kalevia jännitti, miltä pressun alla vuosia säilytetty vanha vossikka näyttäisi nyt – hiirenpesiä ei onneksi löytynyt

Kun­nos­tuk­seen meni talvi ja puolet kesää: Ristoa ja Kalevia jän­nit­ti, miltä pressun alla vuosia säi­ly­tet­ty vanha vos­sik­ka näyt­täi­si nyt – ­hii­ren­pe­siä ei onneksi löy­ty­nyt

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Marita Suomela: "Kulttuurillisesti Nahkurin talo voisi olla monenlainen kohtaamispaikka, erilaisia taidekursseja esimerkiksi kansalaisopistonkin kanssa yhteistyössä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marita Suo­me­la: "Kult­tuu­ril­li­ses­ti Nah­ku­rin talo voisi olla mo­nen­lai­nen koh­taa­mis­paik­ka, eri­lai­sia tai­de­kurs­se­ja esi­mer­kik­si kan­sa­lais­opis­ton­kin kanssa yh­teis­työs­sä"

30.03.2021 15:45
Tilaajille
Kun sota-aikana ikävä ja epätoivo oli suuri, toimi hevonen lohduttajana, kirjoittaa tyrnäväläinen hevosharrastaja Marita Suomela
Kolumni

Kun so­ta-ai­ka­na ikävä ja epä­toi­vo oli suuri, toimi hevonen loh­dut­ta­ja­na, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen he­vos­har­ras­ta­ja Marita Suomela

07.10.2020 08:01
Tilaajille