Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskunta
Eduskunnalta lakeudelle mukava joululahja: rahaa Ruutikankaalle ja Haurukylän liittymälle 370 000 euroa

Edus­kun­nal­ta la­keu­del­le mukava jou­lu­lah­ja: rahaa Ruu­ti­kan­kaal­le ja Hau­ru­ky­län liit­ty­mäl­le 370 000 euroa

12.12.2023 10:56
Tilaajille
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 16:47
Tilaajille
Kansanedustajille tarjottiin tiivis paketti perunatietoutta Tyrnävällä – porkkanansiementen alkuperä yllätti Jenna Simulan

Kan­san­edus­ta­jil­le tar­jot­tiin tiivis paketti pe­ru­na­tie­tout­ta Tyr­nä­väl­lä – pork­ka­nan­sie­men­ten al­ku­pe­rä yllätti Jenna Simulan

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta tutustuu Hailuotoon ja Tyrnävään – ohjelmassa muun muassa panimovierailu

Edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­ta tu­tus­tuu Hai­luo­toon ja Tyr­nä­vään – oh­jel­mas­sa muun muassa pa­ni­mo­vie­rai­lu

12.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Lakeustaustaiset kansanedustajat Hanna ja Janne vastaavat: Mitä tuleva hallituskausi tarkoittaa lakeuden ihmisille?

La­keus­taus­tai­set kan­san­edus­ta­jat Hanna ja Janne vas­taa­vat: Mitä tuleva hal­li­tus­kau­si tar­koit­taa la­keu­den ih­mi­sil­le?

02.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Tapio miettii mikä valtakunnan politiikassa kaihertaa ja vaatii Suomeen perustuslakiuudistusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen Tapio miettii mikä val­ta­kun­nan po­li­tii­kas­sa kai­her­taa ja vaatii Suomeen pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus­ta

21.12.2022 11:25
Tilaajille
Tämä talo kutsuu tiistaina hailuotolaisia Miikaa ja Reetaa – saariston superpäiville kokoontuu saaristolaislapsia eri puolilta Suomea

Tämä talo kutsuu tiis­tai­na hai­luo­to­lai­sia Miikaa ja Reetaa – saa­ris­ton su­per­päi­vil­le ko­koon­tuu saa­ris­to­lais­lap­sia eri puo­lil­ta Suomea

06.11.2022 18:00
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

23.09.2022 15:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Sauli Tervaniemi kansanedustaja Mikko Kinnusen maakunta-avustajaksi

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Sauli Ter­va­nie­mi kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­sen maa­kun­ta-avus­ta­jak­si

09.08.2021 07:48
Juha Sipilää esitetään ympäristövaliokunnan johtoon – korvaisi EU:n elpymispakettia vastaan äänestäneen Hannu Hoskosen

Juha Sipilää esi­te­tään ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan johtoon – kor­vai­si EU:n el­py­mis­pa­ket­tia vastaan ää­nes­tä­neen Hannu Hos­ko­sen

03.06.2021 16:27
On korkea aika suitsia sähkönsiirtomaksuja, toteaa kansanedustaja Tytti Tuppurainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika suitsia säh­kön­siir­to­mak­su­ja, toteaa kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen

09.02.2021 13:32
Tilaajille
Oikeudenmukaiset päästövähennykset – Mikko ei näe aihetta synkistelyyn ja pelotteluun
Kolumni

Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set – Mikko ei näe aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Tänä aikana on pidettävä kaikki mukana
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Tänä aikana on pi­det­tä­vä kaikki mukana

02.12.2020 11:08
Tilaajille