Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon koulu
Tunnista ilosi ja pistä se taskuun! – Hailuodon koululla vietettiin viime viikolla viikolla kuvataideviikkoa

Tun­nis­ta ilosi ja pistä se tas­kuun! – Hai­luo­don kou­lul­la vie­tet­tiin viime vii­kol­la vii­kol­la ku­va­tai­de­viik­koa

21.11.2023 15:11
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
"Matikan läksyt on kivoja, mutta harmi, että tulee myös äikästä läksyä" – Hailuodossa koulu alkoi ulkoilun, leikkien ja opiskeluun totuttelun merkeissä

"Ma­ti­kan läksyt on kivoja, mutta harmi, että tulee myös äikästä läksyä" – Hai­luo­dos­sa koulu alkoi ul­koi­lun, leik­kien ja opis­ke­luun to­tut­te­lun mer­keis­sä

12.08.2023 11:00
Tilaajille
Kellukkeita, magneetteja, kumijuttuja – hailuotolaislapset pohtivat, miksi lautta kelluu

Kel­luk­kei­ta, mag­neet­te­ja, ku­mi­jut­tu­ja – ­hai­luo­to­lais­lap­set poh­ti­vat, miksi lautta kelluu

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodossa vastikään aloittanut koulutsemppari juttelee, innostaa ja kannustaa – "Kouluissa on hyvä olla moniammatillisuutta ja eri näkövinkkelistä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia"

Hai­luo­dos­sa vast­ikään aloit­ta­nut kou­lut­semp­pa­ri jut­te­lee, in­nos­taa ja kan­nus­taa – "Kou­luis­sa on hyvä olla mo­ni­am­ma­til­li­suut­ta ja eri nä­kö­vink­ke­lis­tä lasten kanssa työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia"

11.04.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodossa lapset ja nuoret ideoivat uusia tikkuröijytuotteita – pysyvä tikkuröijynäyttely avaa ovensa Galleria Luodossa kesäkuussa

Hai­luo­dos­sa lapset ja nuoret ideoi­vat uusia tik­ku­röi­jy­tuot­tei­ta – pysyvä tik­ku­röi­jy­näyt­te­ly avaa ovensa Gal­le­ria Luo­dos­sa ke­sä­kuus­sa

29.03.2023 11:00
Tilaajille
Tämä talo kutsuu tiistaina hailuotolaisia Miikaa ja Reetaa – saariston superpäiville kokoontuu saaristolaislapsia eri puolilta Suomea

Tämä talo kutsuu tiis­tai­na hai­luo­to­lai­sia Miikaa ja Reetaa – saa­ris­ton su­per­päi­vil­le ko­koon­tuu saa­ris­to­lais­lap­sia eri puo­lil­ta Suomea

06.11.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon koulussa tehtiin sarjakuvia, akvarelleja ja veistoksia sekä tutustuttiin Oulun taidemuseon verkkonäyttelyyn, katso video! – kuvataideviikko voisi laajentua keväiseksi taidetapahtumaksi

Hai­luo­don kou­lus­sa tehtiin sar­ja­ku­via, ak­va­rel­le­ja ja veis­tok­sia sekä tu­tus­tut­tiin Oulun tai­de­mu­seon verk­ko­näyt­te­lyyn, katso video! – ­ku­va­tai­de­viik­ko voisi laa­jen­tua ke­väi­sek­si tai­de­ta­pah­tu­mak­si

07.12.2021 12:40
Tilaajille
Hailuodon koulussa vietettiin kuvataideviikkoja – osa opetuksesta oli integroitu lukujärjestykseen, osa työpajoista järjestettiin kouluajan ulkopuolella

Hai­luo­don kou­lus­sa vie­tet­tiin ku­va­tai­de­viik­ko­ja – osa ope­tuk­ses­ta oli in­teg­roi­tu lu­ku­jär­jes­tyk­seen, osa työ­pa­jois­ta jär­jes­tet­tiin kou­lu­ajan ul­ko­puo­lel­la

06.12.2021 11:59
Tilaajille
Hailuotolaiset kahdeksaluokkalaiset Venla ja Lumi toivovat hyvää joulua koronasta huolimatta: "Jokainen voi omalla tavallaan miettiä, miten voisi viettää tätä joulua mahdollisimman mukavasti"
Kolumni

Hai­luo­to­lai­set kah­dek­sa­luok­ka­lai­set Venla ja Lumi toi­vo­vat hyvää joulua ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta: "Jo­kai­nen voi omalla ta­val­laan miet­tiä, miten voisi viettää tätä joulua mah­dol­li­sim­man mu­ka­vas­ti"

23.12.2020 05:48
Tilaajille