Juha Sipilä
Ympäristöteknologia on Suomelle suuri mahdollisuus: "Meiltä löytyy osaamista niin metsän kasvattamiseen, kestävään hoitamiseen kuin nykytekniikalla tapahtuvaan metsien biomassan arvioimiseenkin"
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gia on Suo­mel­le suuri mah­dol­li­suus: "Meiltä löytyy osaa­mis­ta niin metsän kas­vat­ta­mi­seen, kes­tä­vään hoi­ta­mi­seen kuin ny­ky­tek­nii­kal­la ta­pah­tu­vaan metsien bio­mas­san ar­vioi­mi­seen­kin"

22.06.2021 15:28
Juha Sipilää esitetään ympäristövaliokunnan johtoon – korvaisi EU:n elpymispakettia vastaan äänestäneen Hannu Hoskosen

Juha Sipilää esi­te­tään ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan johtoon – kor­vai­si EU:n el­py­mis­pa­ket­tia vastaan ää­nes­tä­neen Hannu Hos­ko­sen

03.06.2021 16:27