Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

Digitalisaatio
Paperiset palvelut pitää säilyttää, muistuttaa Timo ja huomauttaa, että moni ei edelleenkään pysty hankkimaan digilaitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­set pal­ve­lut pitää säi­lyt­tää, muis­tut­taa Timo ja huo­maut­taa, että moni ei edel­leen­kään pysty hank­ki­maan di­gi­lait­tei­ta

13.10.2021 06:58
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

28.01.2021 13:00
Tilaajille
Mitä jos ei ole ylipäätään luottamusta siihen, että asiat hoituvat digitaalisesti?"Digitalisaatio on ihmisen aikaan saamaa toimintaa, jossa teknologia on apuväline"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos ei ole yli­pää­tään luot­ta­mus­ta siihen, että asiat hoi­tu­vat di­gi­taa­li­ses­ti?"­Di­gi­ta­li­saa­tio on ihmisen aikaan saamaa toi­min­taa, jossa tek­no­lo­gia on apu­vä­li­ne"

28.11.2020 14:28
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli toivoo uudelle verkkosivustolle kovaa käyttöä ja kannustaa aktivoimaan digitunnukset

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli toivoo uudelle verk­ko­si­vus­tol­le kovaa käyttöä ja kan­nus­taa ak­ti­voi­maan di­gi­tun­nuk­set

07.10.2020 01:46
Tilaajille