Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun osal­li­suus­hank­kei­siin avus­tus­ta – Lisää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta!

Tyrnävä

Tyrnävän kunta on saanut avustusta useisiin opetus- ja sivistystoimen hankkeisiin.

Aluehallintovirasto myönsi 34 000 euron valtionavustuksen Mahdollisuuksia mukanaoloon mukuloille! -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyden kokemuksia ja lisätä osallisuutta Kuulammen yläkoululaisten sekä paikkakunnalle saapuneiden ukrainalaisten keskuudessa.

Hankkeella halutaan tuoda esiin myös oppimisen ja koulussa viihtymisen haasteita. Hankkeessa nuoret suunnittelevat omaehtoista toimintaa sekä kouluajalle että sen ulkopuolelle.

Tyrnävä sai aluehallintovirastolta 24 000 euron avustuspäätöksen myös Tyrnävän kunnan nuorisotyön perussuunnitelma -hankkeelle.