Kolumni

Mikä on nuorten ja päih­tei­den tilanne Tyr­nä­väl­lä? "Van­hem­pa­na on tärkeää olla kiin­nos­tu­nut siitä, mitä lap­sel­le tai nuo­rel­le kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"

Tyrnävä

-

Lasten ja nuorten päihteiden ja huumeiden käyttö on lisääntynyt myös Tyrnävällä.

Syitä ilmiölle voidaan hakea yhteiskunnan muutoksesta, nuorten yksinäisyydestä, digitalisaation ja someympäristön aiheuttamista paineista nuorten elämässä ja tällä hetkellä myös koronakriisin vaikutuksista.

Yhteiskuntamme on myös muuttunut päihdemyönteiseksi, liian usein päihteet kuuluvat myös aikuisten elämään, jopa osana tavallista arkea.

Tyrnävällä päihteet näkyvät yhä nuorempien lasten elämässä ja osin myös katukuvassa varsinkin viikonloppuisin.

Tyrnävän kunnassa olemme tarttuneet päihde- ja huumeongelmaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haluamme nostaa asian julkiseen keskusteluun ja hakea yhdessä toimivia ratkaisuja siihen, että me kaikki näemme, kuulemme ja reagoimme.

Tärkeintä on välittää ja puuttua – vanha sanonta ”koko kylä kasvattaa” on syytä ottaa käyttöön.

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin viime viikolla, teemana oli kannabis.

Viikon tavoitteena on, että nuoret voisivat pohtia omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyvä ajatuksia.

Viranhaltijoille ja ammattilaisille tarjotaan päihteiden käytön puheeksioton tueksi materiaalia, jota meillä täällä Tyrnävälläkin hyödynnetään.

Vanhempana on tärkeää olla kiinnostunut siitä, mitä lapselle tai nuorelle kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa.

Onnistunut päihdekasvatus on avointa ja rehellistä puhetta päihteistä ja huumeista, unohtamatta tärkeintä – oman esimerkin vaikutusta!

Tutustuminen oman lapsen kavereiden vanhempiin kannattaa aloittaa heti – yhteisesti on sitten helpompaa sopia kotiintuloajoista ja muista pelisäännöistä.

Ehkäisevän päihdetyön viikon teema näkyi nuorisotiloilla. Nuorten oli mahdollista keskustella nuorisotyöntekijöiden kanssa päihteisiin liittyvistä asioista. Kirjastossa oli esillä teemaan liittyvää tietoa.  Kuulammen koululla järjestettiin päihdeluento, musiikkiesitys 7. luokkalaisille ja vanhempainilta.

Meillä toimii ehkäisevän päihdetyön työryhmä, joka poikkihallinnollisesti koordinoi päihdetyötä ja toimii yhteisesti ehkäisevän päihdetyön vastuullisena työryhmänä.

Kunnan yhteistyökumppaneina ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja seurakunta.

Tyrnävän kotikoulufoorumi on ottanut aktiivisen roolin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Laaja yhteistyö myös muiden eri kumppaneiden kanssa on tärkeää.

Tyrnävän kuntastrategian visio on, että Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle. Yhdessä voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Rohkaistaan nuoria itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan. On ok olla eri mieltä ja kieltäytyä päihteistä.

Onnistunut päihdekasvatus on avointa ja rehellistä puhetta päihteistä ja huumeista, unohtamatta tärkeintä – oman esimerkin vaikutusta!

Jos kohtaat lasten ja nuorten päihteiden käyttöä, älä ohita, vaan pysähdy!

Elina Vehkala ja Teija Eskola

Vehkala toimii Tyrnävän sivistys- ja hyvinvointijohtajana ja Eskola sosiaali- ja terveysjohtajana.