Nuorten yksinäisyys
Viiden lapsen äitinä kansanedustaja Katja Hänninen haluaa aloittaa kornoarajoitusten poiston nuorista ja lapsista: "Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta."
Kolumni

Viiden lapsen äitinä kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen haluaa aloit­taa kor­noa­ra­joi­tus­ten poiston nuo­ris­ta ja lap­sis­ta: "Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta."

14.04.2021 06:00
Mikä on nuorten ja päihteiden tilanne Tyrnävällä? "Vanhempana on tärkeää olla kiinnostunut siitä, mitä lapselle tai nuorelle kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"
Kolumni

Mikä on nuorten ja päih­tei­den tilanne Tyr­nä­väl­lä? "Van­hem­pa­na on tärkeää olla kiin­nos­tu­nut siitä, mitä lap­sel­le tai nuo­rel­le kuuluu, missä hän viettää aikaa ja kenen kanssa"

10.11.2020 11:20