Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

Liminka

-
Kuva: Sauli Pahkasalo
Kuntakuulumisia

Limingan kunnan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022–2024 on virkamiestyönä pitkälti valmisteltu, viimeisiä tarkistuksia ja viilauksia vielä työstetään. Talousarvion sisältöä on käyty läpi valtuutettujen kanssa pitkin syksyä erilaisissa talousarvio- ja strategiaseminaareissa, joiden tarkoituksena on ollut yhteisymmärryksen lisäämisen lisäksi saada suuntaa ja ohjausta virkamiesten valmistelutyöhön.

Kuluvan vuoden valmisteluaikataulut ovat olleet kesän kunnallisvaalien johdosta poikkeuksellisen tiukat, sillä yleensä talousarviotyö käynnistyy strategiapainotteisesti jo keväällä.

Kunnanjohtajan esitys talousarviosta tuodaan kunnanhallitukselle päätettäväksi maanantaina 29. marraskuuta, jonka jälkeen kunnanhallituksen talousarvioesitys menee valtuuston päätettäväksi 20. joulukuuta. Päätösasian liiteasiakirjana kyseisen kokouksen esityslistalta löytyy koko kuntaa koskeva talousarviokirja, johon kannattaa tutustua kaikilla kunnan asioista kiinnostuneilla.

Seuraavaan talouden kolmevuotissuunnitelmaan on lähdetty varovaisin mielin. 2023 alusta toteutuva sote-uudistus pyöräyttää kunnan talouden kokonaan erilaiseksi ja vuosien 2023 ja 2024 verorahoitus on vielä tässä vaiheessa arvioiden varassa.

Päätöstä siitä, kuinka suuri osa kunnan tuloverosta siirtyy maakunnalle, ei vielä ole. Samoin valtionosuusrahoituksen muutokset ovat vielä täsmentymättä. Talousarvioesitykseen verotulot ja valtionosuudet on arvioitu erilaisten Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmien ja simulointien avulla, mutta epävarmuutta niihin sisältyy kohtalaisesti. Viimeisimpien laskelmien perusteella kunnan taloudellinen kehityssuunta vaikuttaa positiiviselta, mutta pysyvien menolisäysten suhteen talousarvio on valmisteltu varovaisuuden periaatteen mukaisesti.

Pienetkin muutokset nykyisiin arvioihin verotuloista ja valtionosuuksista, aiheuttaa kunnan rahoituspohjaan merkittäviä muutoksia.

Jokaisella kuntalaisella kannattaa käydä lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta, sillä se kertoo millaisia hankkeita (rakennusinvestointeja, infran kehittämistä yms.) kunnassa käynnistetään seuraavien vuosien aikana. Talousarvion 2022 investointiosaan on esitetty muun muassa teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, sekä uusien asuinalueiden kehittämiseen (Saunaranta, Kirkkoranta, Ankkurilahti ja Kotiranta) noin 2,2 miljoonaa euroa.

”Lainojen korot ovat olleet pitkään viitekorkojen osalta negatiivisia, mutta lähivuosina korot tulevat lähtemään kasvuun.”

Lisäksi Rantakylän virkistysalueen jatkokehittämiseen on varauduttu suunnittelumäärärahalla ja Tupoksen alueen hankeselvitykseen on varauduttu kolmivuotissuunnitelmassa yhteensä 0,4 miljoonalla eurolla. Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy ensi vuoden keväänä hankeselvitysryhmän esityksen perusteella.

Kunnanvaltuuston 15.11. päätöksen mukaisesti verotus tullaan pitämään nykyisellä tasolla. Investointimäärä on taloussuunnittelukaudelle sopeutettu lähelle vuosikatteen tasoa, eli tulevia investointeja ei ole suunniteltu rahoitettavan velkarahalla. Velkamäärän pienentämisen tarve tulee rahoitusmenojen ennakoidusta kasvusta tulevien vuosien aikana. Lainojen korot ovat olleet pitkään viitekorkojen osalta negatiivisia, mutta lähivuosina korot tulevat lähtemään kasvuun.

Kunnanvaltuusto päättää lopullisen talousarvion ennen joulunviettoon siirtymistä. Tämä on päätös pitkälle valmisteluprosessille, joka on edellyttänyt viranhaltijoiden valmistelutyön lisäksi uusilta ja vanhoilta valtuutetuilta merkittävän määrän perehtymistä kunnan asioihin erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa.

Kunnan toimintakenttään liittyvät asiat eivät useinkaan ole helppoja, vaan lähtökohtaisesti kaikilla päätöksillä on heijastusvaikutuksia useaan muuhunkin asiaan, joista osa on vaikeasti hahmotettavissa/mitattavissa. Kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii systemaattista ja pitkäkestoista työtä kunnan asioihin perehtymisessä.

Talousarvio ei ole pelkästään kovia ja mitattavia arvoja, vaan se sisältää satsauksia myös kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden hyvinvointiin, sekä elinvoimaisuuteen, vetovoimaan ja pitovoimaan.

Lasse SiekkinenKirjoittaja on Limingan kunnan talousjohtaja.