ympäristönsuojelu
Eija-Leena Kärkimaa ihmettelee, tuhoaako vihreä ideologia taloutta:  "Suomalaisen turpeen korvaa  fossiilinen kivihiili, ulkomainen hake tai jopa ruotsalainen turve."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei­ja-Lee­na Kär­ki­maa ih­met­te­lee, tu­hoaa­ko vihreä ideo­lo­gia ta­lout­ta: "Suo­ma­lai­sen turpeen korvaa fos­sii­li­nen ki­vi­hii­li, ul­ko­mai­nen hake tai jopa ruot­sa­lai­nen turve."

21.05.2021 06:01
Tilaajille
Janne haluaa viljellä ympäristöystävällisesti: Matinlaurin tilalla on riista-, kukka- ja monimuotoisuuspeltoja, viljelykiertoa, kerääjäkasveja – ensi kesänä kokeillaan sikuria ja kuituhamppua

Janne haluaa vil­jel­lä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti: Ma­tin­lau­rin tilalla on riis­ta-, kukka- ja mo­ni­muo­toi­suus­pel­to­ja, vil­je­ly­kier­toa, ke­rää­jä­kas­ve­ja – ensi kesänä ko­keil­laan sikuria ja kui­tu­hamp­pua

05.04.2021 14:36
Tilaajille
Oulunsalolaismiestä kannustetaan jätevesisäiliönsä tyhjentämiseen tehostetaan uhkasakolla – "Nyt olen tyhjentänyt säliöt säännöllisesti"

Ou­lun­sa­lo­lais­mies­tä kan­nus­te­taan jä­te­ve­si­säi­liön­sä tyh­jen­tä­mi­seen te­hos­te­taan uh­ka­sa­kol­la – "Nyt olen tyh­jen­tä­nyt säliöt sään­nöl­li­ses­ti"

04.12.2020 12:00
Tilaajille