Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Jahotec
Jahotec hakee ympäristölupamuutosta, asukkaat taas huolissaan – yrittäjä sanoo hajujen pysyvän kurissa vastaanottohallin kattamisen myötä, vaikka jätemäärä kasvaisikin

Jahotec hakee ym­pä­ris­tö­lu­pa­muu­tos­ta, asuk­kaat taas huo­lis­saan – yrit­tä­jä sanoo hajujen pysyvän kurissa vas­taan­ot­to­hal­lin kat­ta­mi­sen myötä, vaikka jä­te­mää­rä kas­vai­si­kin

06.09.2022 11:00
Tilaajille
Jahotec haluaa lisätä jätteen käsittelymääriä ja valmistaa biokaasua liikennekäyttöön

Jahotec haluaa lisätä jätteen kä­sit­te­ly­mää­riä ja val­mis­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Jahotecin valituksen – oikeuden mukaan olennaisin ongelma on hajuhaitta eli toiminta ehkäisee viihtyisyyttä elinympäristössä

Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Ja­ho­te­cin va­li­tuk­sen – oi­keu­den mukaan olen­nai­sin ongelma on ha­ju­hait­ta eli toi­min­ta eh­käi­see viih­tyi­syyt­tä elin­ym­pä­ris­tös­sä

11.03.2021 15:05
Tilaajille