Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Urheiluseurat
Tärkeintä Hailuodon Urheilijoille on kaiken ikäisten kuntalaisten osallistaminen hyvän mielen aktiviteetteihin: salibandya, jalkapalloa, pesäpalloa ja jopa lavatanssit

Tär­kein­tä Hai­luo­don Ur­hei­li­joil­le on kaiken ikäis­ten kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­nen hyvän mielen ak­ti­vi­teet­tei­hin: sa­li­ban­dya, jal­ka­pal­loa, pe­sä­pal­loa ja jopa la­va­tans­sit

03.12.2022 06:00
Tilaajille
Vapaaehtoistyö ja talkookulttuuri elävät yhä voimakkaana Oulunsalon Taistossa – reippaassa seurassa kannustetaan ja autetaan

Va­paa­eh­tois­työ ja tal­koo­kult­tuu­ri elävät yhä voi­mak­kaa­na Ou­lun­sa­lon Tais­tos­sa – ­reip­paas­sa seu­ras­sa kan­nus­te­taan ja au­te­taan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen Lumiukkojen kesäkausi starttaa maastojuoksuilla – kesällä järjestetään myös yleisurheilukoulu, johon palkataan kesätyöntekijöitä: "Mietimme, että miksipä emme palkkaisi useampaa nuorta"

Lu­mi­joen Lu­mi­uk­ko­jen ke­sä­kau­si start­taa maas­to­juok­suil­la – kesällä jär­jes­te­tään myös ylei­sur­hei­lu­kou­lu, johon pal­ka­taan ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä: "Mie­tim­me, että miksipä emme palk­kai­si useam­paa nuorta"

29.04.2022 18:01
Tilaajille
Naistentanssit alkavat taas Tyrnävällä – Tangokuningas Johannes Valjus avaa parketin

Nais­ten­tans­sit alkavat taas Tyr­nä­väl­lä – ­Tan­go­ku­nin­gas Jo­han­nes Valjus avaa par­ke­tin

03.09.2021 06:00
Tilaajille
Hailuodon Urheilijat julkisti logonsa -  "Ehdotus ilmensi parhaiten sekä Hailuotoa että urheiluseuraa"

Hai­luo­don Ur­hei­li­jat jul­kis­ti logonsa - "Eh­do­tus ilmensi par­hai­ten sekä Hai­luo­toa että ur­hei­lu­seu­raa"

31.05.2021 09:56
Tilaajille
Pienissä urheiluseuroissa panostetaan kuntoliikuntaan, sillä kaikki eivät halua kilpailla - Hailuotoon halutaan perustaa uusi kuntalaiset yhdistävä urheiluseura, Tupoksessa jatketaan perinteikkään Tuiskun toimintaa

Pie­nis­sä ur­hei­lu­seu­rois­sa pa­nos­te­taan kun­to­lii­kun­taan, sillä kaikki eivät halua kil­pail­la - Hai­luo­toon ha­lu­taan pe­rus­taa uusi kun­ta­lai­set yh­dis­tä­vä ur­hei­lu­seu­ra, Tu­pok­ses­sa jat­ke­taan pe­rin­teik­kään Tuiskun toi­min­taa

24.03.2021 09:05
Tilaajille
Hailuoto kutsuu perustamaan urheiluseuraa –kaikille avoin tilaisuus järjestetään perjantaina Teams-palaverina

Hai­luo­to kutsuu pe­rus­ta­maan ur­hei­lu­seu­raa –kai­kil­le avoin ti­lai­suus jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Teams-pa­la­ve­ri­na

19.03.2021 07:52
Rantalakeus-cupin toteutus epävarmaa korona-rajoitteiden vuoksi – toistaiseksi kisapäivä on lyöty lukkoon vasta Kempeleessä

Ran­ta­la­keus-cu­pin to­teu­tus epä­var­maa ko­ro­na-ra­joit­tei­den vuoksi – tois­tai­sek­si ki­sa­päi­vä on lyöty lukkoon vasta Kem­pe­lees­sä

15.01.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen ja Limingan päätös lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkamiseksi  saa kiitosta – "Lajiliitoilta ovat olleet aktiivisia ohjeistuksien suhteen, jotta toiminta jatkuu turvallisesti"

Kem­pe­leen ja Li­min­gan päätös lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si saa kii­tos­ta – "La­ji­lii­toil­ta ovat olleet ak­tii­vi­sia oh­jeis­tuk­sien suh­teen, jotta toi­min­ta jatkuu tur­val­li­ses­ti"

12.01.2021 17:11
Tilaajille
Jukka Teerikangas on halunnut liki 20 vuoden puheenjohtajapestin aikana madaltaa urheiluseuran kynnystä niin, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan – siksi Niittomiesten pitkäaikaisin puheenjohtaja yllättyi, kun salibandyssa haluttiin toimia toisin

Jukka Tee­ri­kan­gas on ha­lun­nut liki 20 vuoden pu­heen­joh­ta­ja­pes­tin aikana ma­dal­taa ur­hei­lu­seu­ran kyn­nys­tä niin, että kaikki ha­luk­kaat pää­se­vät mukaan – siksi Niit­to­mies­ten pit­kä­ai­kai­sin pu­heen­joh­ta­ja yl­lät­tyi, kun sa­li­ban­dys­sa ha­lut­tiin toimia toisin

13.11.2020 12:05
Tilaajille