Liminganlahti
Kuukausi
Talvikaudelle Liminganlahdelle odotetaan kotimaisia matkailijoita – muualla Pohjois-Suomessa odotukset matkailutalveen vaihtelevat: "Peli on jo menetetty", todetaan Pudasjärvellä

Tal­vi­kau­del­le Li­min­gan­lah­del­le odo­te­taan ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta – muualla Poh­jois-Suo­mes­sa odo­tuk­set mat­kai­lu­tal­veen vaih­te­le­vat: "Peli on jo me­ne­tet­ty", to­de­taan Pu­das­jär­vel­lä

18.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Kunnanvaltuustossa huomautettiin, että The Tötterö voisi olla Liminganlahden vetovoimakohde, mutta kaikki eivät olleet suinkaan samaa mieltä: "Tötterön suunnitelmat voisi myydä Oulun huvipuistolle"

Kun­nan­val­tuus­tos­sa huo­mau­tet­tiin, että The Tötterö voisi olla Li­min­gan­lah­den ve­to­voi­ma­koh­de, mutta kaikki eivät olleet suin­kaan samaa mieltä: "Töt­te­rön suun­ni­tel­mat voisi myydä Oulun hu­vi­puis­tol­le"

10.11.2020 06:49 0
Tilaajille
Uudet yrittäjät haluavat luoda lämmintä tunnelmaa Liminganlahdelle – Takkatulen loimotusta voi ihailla keinutuolissa istuen, kahvilan pöytiä koristavat asetelmat ja kaitaliinat

Uudet yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda läm­min­tä tun­nel­maa Li­min­gan­lah­del­le – Tak­ka­tu­len loi­mo­tus­ta voi ihailla kei­nu­tuo­lis­sa istuen, kah­vi­lan pöytiä ko­ris­ta­vat ase­tel­mat ja kai­ta­lii­nat

06.11.2020 19:06 0
Tilaajille
Go Arctic Oy ryhtyy pyörittämään Liminganlahden hotelli- ja ravintolatoimintaa: "Mielenkiintoinen mahdollisuus upealla Liminganlahdella"

Go Arctic Oy ryhtyy pyö­rit­tä­mään Li­min­gan­lah­den ho­tel­li- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa: "Mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus upealla Li­min­gan­lah­del­la"

02.11.2020 06:50 0
Tilaajille
Vanhemmat
Liminganlahdella näkyy nyt paljon muuttolintuja
Lukijalta

Li­min­gan­lah­del­la näkyy nyt paljon muut­to­lin­tu­ja

15.10.2020 07:16 0
Kaksi vuotta sitten Liminganlahden osalta takaisin valmisteluun palautettu matkailun masterplan on nyt huomattavasti aiempaa visiota realistisempi – Alueelle halutaan kuitenkin jonkinlainen vau-efekti esimerkiksi korkeasta katselutornista

Kaksi vuotta sitten Li­min­gan­lah­den osalta ta­kai­sin val­mis­te­luun pa­lau­tet­tu mat­kai­lun mas­terp­lan on nyt huo­mat­ta­vas­ti aiempaa visiota rea­lis­ti­sem­pi – Alueel­le ha­lu­taan kui­ten­kin jon­kin­lai­nen vau-efek­ti esi­mer­kik­si kor­keas­ta kat­se­lu­tor­nis­ta

13.10.2020 14:00 0
Tilaajille