Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Seniorit
”Nyt on taas uutta virtaa” – Limingan vanhusneuvosto välittää ikäihmisistä ja heidän asioistaan

”Nyt on taas uutta virtaa” – ­Li­min­gan van­hus­neu­vos­to vä­lit­tää ikä­ih­mi­sis­tä ja heidän asiois­taan

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon senioreille etsitään vertaisseuraa – yritys palkkaa eläkeläisiä ystäväpalveluun

Hai­luo­don se­nio­reil­le et­si­tään ver­tais­seu­raa – y­ri­tys palkkaa elä­ke­läi­siä ys­tä­vä­pal­ve­luun

30.04.2022 06:00
"Meitähän kolottaa, kivistää ja jäykistää eri puolilta kehoa. Kuluu särkylääkkeitä, lääkäreiden ja hoitajien aikaa. Tämä tarkoittaa kustannuksia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mei­tä­hän ko­lot­taa, ki­vis­tää ja jäy­kis­tää eri puo­lil­ta kehoa. Kuluu sär­ky­lääk­kei­tä, lää­kä­rei­den ja hoi­ta­jien aikaa. Tämä tar­koit­taa kus­tan­nuk­sia"

16.02.2022 13:07
Tilaajille
Vaalipostia: Millainen on ikäihmisen tulevaisuuden kunta? –"Hyvinvoivassa kunnassa vanhusväestön hyvinvoinnin- ja terveydentilaa seurataan aktiivisesti,"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mil­lai­nen on ikä­ih­mi­sen tu­le­vai­suu­den kunta? –"­Hy­vin­voi­vas­sa kun­nas­sa van­hus­väes­tön hy­vin­voin­nin- ja ter­vey­den­ti­laa seu­ra­taan ak­tii­vi­ses­ti,"

30.05.2021 12:23
Tilaajille
Pirkolta löytyy ranteista poweria – talvella kempeleläiseläkeläiselle syntyi hiihtokilometrejä yli 4 000, kesällä sauvakävelylenkkejä on lukematon määrä

Pir­kol­ta löytyy ran­teis­ta poweria – tal­vel­la kem­pe­le­läis­elä­ke­läi­sel­le syntyi hiih­to­ki­lo­met­re­jä yli 4 000, kesällä sau­va­kä­ve­ly­lenk­ke­jä on lu­ke­ma­ton määrä

12.05.2021 08:12
Tilaajille