Kuntoliikunta
Pirkolta löytyy ranteista poweria – talvella kempeleläiseläkeläiselle syntyi hiihtokilometrejä yli 4 000, kesällä sauvakävelylenkkejä on lukematon määrä

Pir­kol­ta löytyy ran­teis­ta poweria – tal­vel­la kem­pe­le­läis­elä­ke­läi­sel­le syntyi hiih­to­ki­lo­met­re­jä yli 4 000, kesällä sau­va­kä­ve­ly­lenk­ke­jä on lu­ke­ma­ton määrä

12.05.2021 08:12
Tilaajille
Pienissä urheiluseuroissa panostetaan kuntoliikuntaan, sillä kaikki eivät halua kilpailla - Hailuotoon halutaan perustaa uusi kuntalaiset yhdistävä urheiluseura, Tupoksessa jatketaan perinteikkään Tuiskun toimintaa

Pie­nis­sä ur­hei­lu­seu­rois­sa pa­nos­te­taan kun­to­lii­kun­taan, sillä kaikki eivät halua kil­pail­la - Hai­luo­toon ha­lu­taan pe­rus­taa uusi kun­ta­lai­set yh­dis­tä­vä ur­hei­lu­seu­ra, Tu­pok­ses­sa jat­ke­taan pe­rin­teik­kään Tuiskun toi­min­taa

24.03.2021 09:05
Tilaajille