Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pelastakaa Lapset
Yksinäisyys kalvaa useita, lapsilla hätä vanhempien humalasta ja riitelystä – Joulu ei ole kaikille ilon ja riemun juhla, vaan päinvastoin

Yk­si­näi­syys kalvaa useita, lap­sil­la hätä van­hem­pien hu­ma­las­ta ja rii­te­lys­tä – Joulu ei ole kai­kil­le ilon ja riemun juhla, vaan päin­vas­toin

21.12.2022 15:00
Äänestetään lapsiystävällisten hyvinvointialueiden puolesta: "Lapset tulee vielä paremmin huomioida kriisitilanteissa sekä yhteiskunnallisissa häiriö- ja poikkeusoloissa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­te­tään lap­si­ys­tä­väl­lis­ten hy­vin­voin­ti­aluei­den puo­les­ta: "Lapset tulee vielä pa­rem­min huo­mioi­da krii­si­ti­lan­teis­sa sekä yh­teis­kun­nal­li­sis­sa häiriö- ja poik­keu­so­lois­sa"

19.01.2022 21:52
Tilaajille
Kempeleläisperheessä joudutaan taiteilemaan taloudellisessa ahdingossa velkajärjestelyn keskellä vielä kymmenen vuotta – "Lapset kyllä ymmärtävät, eivätkä he turhia kitise. Ovat onnellisia, jos joskus saavat jotain"

Kem­pe­le­läis­per­hees­sä jou­du­taan tai­tei­le­maan ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa vel­ka­jär­jes­te­lyn kes­kel­lä vielä kym­me­nen vuotta – "Lapset kyllä ym­mär­tä­vät, eivätkä he turhia kitise. Ovat on­nel­li­sia, jos joskus saavat jotain"

28.01.2021 15:00
Tilaajille
"Lapset haaveilivat vakaasta ja riittävästä toimeentulosta, vanhempien työpaikkojen säilymisestä sekä vanhempiensa taloudellisesta tukemisesta" – Tuija Maijanen kertoo Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyn tuloksista
Kolumni

"Lapset haa­vei­li­vat va­kaas­ta ja riit­tä­väs­tä toi­meen­tu­los­ta, van­hem­pien työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­ses­tä sekä van­hem­pien­sa ta­lou­del­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta" – Tuija Mai­ja­nen kertoo Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n Lapsen ääni -ky­se­lyn tu­lok­sis­ta

25.11.2020 07:52
Tilaajille
Tuija kysyy: Mitä tänään opit koulussa?
Kolumni

Tuija kysyy: Mitä tänään opit kou­lus­sa?

02.09.2020 06:00