Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

osallistava budjetointi
Hailuodossa seurataan työntekijöiden työaikaa osana talousarviovalmistelua – seuranta on voimassa toistaiseksi

Hai­luo­dos­sa seu­ra­taan työn­te­ki­jöi­den työ­ai­kaa osana ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lua – seu­ran­ta on voi­mas­sa tois­tai­sek­si

21.08.2023 06:54
Tilaajille
Liminkalaiset jatkavat kekseliäinä – osallistavaan budjetointiin jätettiin liki 30 ideaa enemmän kuin viime vuonna

Li­min­ka­lai­set jat­ka­vat kek­se­liäi­nä – osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin jä­tet­tiin liki 30 ideaa enemmän kuin viime vuonna

14.06.2023 09:00 1
Kempeleläinen: mitä sinä tekisit 25 000 eurolla? Mitä summalla voitaisiin kunnan alueelle toteuttaa?

Kem­pe­le­läi­nen: mitä sinä tekisit 25 000 eu­rol­la? Mitä sum­mal­la voi­tai­siin kunnan alueel­le to­teut­taa?

03.04.2023 13:59
Lasten luontopolku keräsi 59 ääntä ja voitti Kempeleen osallistavan budjetoinnin ideakisan – kolmen kärjessä kilpailu oli tiukkaa

Lasten luon­to­pol­ku keräsi 59 ääntä ja voitti Kem­pe­leen osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin idea­ki­san – kolmen kär­jes­sä kil­pai­lu oli tiukkaa

21.10.2022 15:00
Tilaajille
Aiomme ottaa käyttöön kuntalaisia osallistavan budjetoinnin tulevassa talousarviossa, kirjoittaa kunnanjohtaja Paula
Kolumni

Aiomme ottaa käyt­töön kun­ta­lai­sia osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tu­le­vas­sa ta­lou­sar­vios­sa, kir­joit­taa kun­nan­joh­ta­ja Paula

28.09.2022 06:05
Tilaajille
Osallistuva budjetointi on mainio tapa aktivoida kuntalaisia vaikka liikuntapaikkojen ideointiin – euromäärässä Tyrnävä näyttää nyt lakeudella vahvaa esimerkkiä
Pääkirjoitus

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on mainio tapa ak­ti­voi­da kun­ta­lai­sia vaikka lii­kun­ta­paik­ko­jen ideoin­tiin – eu­ro­mää­räs­sä Tyrnävä näyttää nyt la­keu­del­la vahvaa esi­merk­kiä

14.09.2022 05:07
Tilaajille
Laura kannustaa liminkalaisia osallistumaan osallistavaan budjetointiin, ideoita on tullut jo 50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laura kan­nus­taa li­min­ka­lai­sia osal­lis­tu­maan osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin, ideoita on tullut jo 50

31.08.2022 06:00
Mitä tekisit 20 022 eurolla? Liminkalaisia innostetaan hieromaan ideanystyröitään, sillä ensimmäistä kertaa järjestettävä osallistava budjetointi antaa kuntalaisille uuden tavan vaikuttaa

Mitä tekisit 20 022 eu­rol­la? Li­min­ka­lai­sia in­nos­te­taan hie­ro­maan idea­nys­ty­röi­tään, sillä en­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä osal­lis­ta­va bud­je­toin­ti antaa kun­ta­lai­sil­le uuden tavan vai­kut­taa

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
Kempeleläinen, mihin käyttäisit 15 000 euroa? – Tyrnävällä osallistuvaan budjetointiin on varattu peräti 25 000 euroa

Kem­pe­le­läi­nen, mihin käyt­täi­sit 15 000 euroa? – Tyr­nä­väl­lä osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin on varattu peräti 25 000 euroa

12.04.2022 06:00
Tilaajille
Miten käyttäisit 25 000 euroa? Kysely tuotti ideamyrskyn – Tyrnävä antaa merkittävän summan kuntalaisten mietittäväksi osallistavan budjetoinnin kautta

Miten käyt­täi­sit 25 000 euroa? Kysely tuotti idea­myrs­kyn – Tyrnävä antaa mer­kit­tä­vän summan kun­ta­lais­ten mie­tit­tä­väk­si osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kautta

27.05.2021 11:47
Tilaajille
Oulunsalolainen, miten kehittäisit Oulua? – Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 50 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, miten ke­hit­täi­sit Oulua? – Osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa ou­lu­lai­set ideoi­vat, suun­nit­te­le­vat ja ää­nes­tä­mäl­lä päät­tä­vät, miten 50 000 euroa käy­te­tään ou­lu­lais­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen

29.04.2021 09:00
Tilaajille