Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntalaisten osallistaminen
Kempeleen Asemanseudun alueen kehittämisestä halutaan kuntalaisideoita – kysely on avoinna syyskuulle

Kem­pe­leen Ase­man­seu­dun alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä ha­lu­taan kun­ta­lais­ideoi­ta – kysely on avoinna syys­kuul­le

22.08.2023 09:00
Limingassa heitetään taas pallo kuntalaisille – jaossa 23 000 euroa hyvien ideoiden toteuttamiseksi

Li­min­gas­sa hei­te­tään taas pallo kun­ta­lai­sil­le – jaossa 23 000 euroa hyvien ideoi­den to­teut­ta­mi­sek­si

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalaiset jatkavat kekseliäinä – osallistavaan budjetointiin jätettiin liki 30 ideaa enemmän kuin viime vuonna

Li­min­ka­lai­set jat­ka­vat kek­se­liäi­nä – osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin jä­tet­tiin liki 30 ideaa enemmän kuin viime vuonna

14.06.2023 09:00 1
Lue lista: Lumijoen osallistuvan budjetoinnin ideoita yli 30

Lue lista: Lu­mi­joen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ideoita yli 30

09.04.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleläinen, mihin käyttäisit 15 000 euroa? – Tyrnävällä osallistuvaan budjetointiin on varattu peräti 25 000 euroa

Kem­pe­le­läi­nen, mihin käyt­täi­sit 15 000 euroa? – Tyr­nä­väl­lä osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin on varattu peräti 25 000 euroa

12.04.2022 06:00
Tilaajille
Hyyppä on hieno paikka Hailuodossa, mutta sinne on vaikea päästä – Kuntalaisten illassa keskusteltiin alueen kehittämistarpeista ja ideat jalostuvat jatkossa suunnitelmaksi

Hyyppä on hieno paikka Hai­luo­dos­sa, mutta sinne on vaikea päästä – ­Kun­ta­lais­ten illassa kes­kus­tel­tiin alueen ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta ja ideat ja­los­tu­vat jat­kos­sa suun­ni­tel­mak­si

15.06.2021 20:00
Tilaajille
Miten käyttäisit 25 000 euroa? Kysely tuotti ideamyrskyn – Tyrnävä antaa merkittävän summan kuntalaisten mietittäväksi osallistavan budjetoinnin kautta

Miten käyt­täi­sit 25 000 euroa? Kysely tuotti idea­myrs­kyn – Tyrnävä antaa mer­kit­tä­vän summan kun­ta­lais­ten mie­tit­tä­väk­si osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kautta

27.05.2021 11:47
Tilaajille
Tyrnäväläinen, mitä haluat kirjastolta? Nyt voi osallistua Teams-keskusteluun ja työpajoihin, kertoa tarpeistaan ja ideoida uutta

Tyr­nä­vä­läi­nen, mitä haluat kir­jas­tol­ta? Nyt voi osal­lis­tua Teams-kes­kus­te­luun ja työ­pa­joi­hin, kertoa tar­peis­taan ja ideoida uutta

12.05.2021 15:00
Tilaajille
Oulunsalolainen, miten kehittäisit Oulua? – Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 50 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, miten ke­hit­täi­sit Oulua? – Osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa ou­lu­lai­set ideoi­vat, suun­nit­te­le­vat ja ää­nes­tä­mäl­lä päät­tä­vät, miten 50 000 euroa käy­te­tään ou­lu­lais­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Lisää ja korkeampia taloja Limingan keskustaan? "Mielestäni hyvällä suunnittelulla nekin sopisivat", tuumaa kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi

Lisää ja kor­keam­pia taloja Li­min­gan kes­kus­taan? "Mie­les­tä­ni hyvällä suun­nit­te­lul­la nekin so­pi­si­vat", tuumaa kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzi

26.03.2021 15:59
Tilaajille
Nahkurin rakennukset huonokuntoisia – ideointi-illassa mietitään, millaista käyttöä alueella voisi olla

Nah­ku­rin ra­ken­nuk­set huo­no­kun­toi­sia – ideoin­ti-il­las­sa mie­ti­tään, mil­lais­ta käyttöä alueel­la voisi olla

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Katso video: Tältäkin Kirkonrannan alueelle tuleva uusi leikkipuisto voisi näyttää – Linnukan päiväkodin lapsilla riitti ideoita suunnittelua varten

Katso video: Täl­tä­kin Kir­kon­ran­nan alueel­le tuleva uusi leik­ki­puis­to voisi näyttää – Lin­nu­kan päi­vä­ko­din lap­sil­la riitti ideoita suun­nit­te­lua varten

25.11.2020 19:01
Tilaajille
Linnukan päiväkodin viisivuotiaat ideoivat Kirkonrantaan rakennettavaa leikkipuistoa –toiveena muun muassa hämähäkkikiipeilyverkko ja kummitusliukumäki

Lin­nu­kan päi­vä­ko­din vii­si­vuo­tiaat ideoi­vat Kir­kon­ran­taan ra­ken­net­ta­vaa leik­ki­puis­toa –toi­vee­na muun muassa hä­mä­häk­ki­kii­pei­ly­verk­ko ja kum­mi­tus­liu­ku­mä­ki

25.11.2020 19:00
Tilaajille