Oppivelvollisuusiän nosto
Rantalakeuden kunnissa oppivelvollisuuden laajentaminen uusiin ikäryhmiin on sujunut hyvin – "Kempeleessä kaikki nuoret on tavoitettu ja jokaiselle on löytynyt opiskelupaikka"

Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen uusiin ikä­ryh­miin on sujunut hyvin – "­Kem­pe­lees­sä kaikki nuoret on ta­voi­tet­tu ja jo­kai­sel­le on löy­ty­nyt opis­ke­lu­paik­ka"

12.08.2021 06:01
Tilaajille
Oppivelvollisuus jatkui ja toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi – Kempeleessä oppilaitokset ovat valmistautuneet kiireesti muutoksiin

Op­pi­vel­vol­li­suus jatkui ja toisen asteen opinnot muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si – Kem­pe­lees­sä op­pi­lai­tok­set ovat val­mis­tau­tu­neet kii­rees­ti muu­tok­siin

06.06.2021 13:01
Tilaajille
Limingan sivistysjohtaja Päivi Mäki: “Oppivelvollisuuden laajentaminen maksaa itsensä takaisin”

Li­min­gan si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki: “Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen maksaa itsensä ta­kai­sin”

04.02.2021 13:35
Mutta entäs välivuosi? "Koska nyt yläkoulun jälkeen on lähdettävä jatkokouluttautumaan, voi yhteishaun lähestyessä joillekin muodostua paineita siitä, mille tielle lähtee"
Mielipidekirjoitus

Mutta entäs vä­li­vuo­si? "Koska nyt ylä­kou­lun jälkeen on läh­det­tä­vä jat­ko­kou­lut­tau­tu­maan, voi yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä joil­le­kin muo­dos­tua pai­nei­ta siitä, mille tielle lähtee"

31.01.2021 19:21