Oppivelvollisuusiän nosto

Op­pi­vel­vol­li­suus jatkui ja toisen asteen opinnot muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si – Kem­pe­lees­sä op­pi­lai­tok­set ovat val­mis­tau­tu­neet kii­rees­ti muu­tok­siin

06.06.2021 13:01
Tilaajille

Li­min­gan si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki: “Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen maksaa itsensä ta­kai­sin”

04.02.2021 13:35
Mielipidekirjoitus

Mutta entäs vä­li­vuo­si? "Koska nyt ylä­kou­lun jälkeen on läh­det­tä­vä jat­ko­kou­lut­tau­tu­maan, voi yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä joil­le­kin muo­dos­tua pai­nei­ta siitä, mille tielle lähtee"

31.01.2021 19:21