Oppivelvollisuus
Rantalakeuden kunnissa oppivelvollisuuden laajentaminen uusiin ikäryhmiin on sujunut hyvin – "Kempeleessä kaikki nuoret on tavoitettu ja jokaiselle on löytynyt opiskelupaikka"

Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen uusiin ikä­ryh­miin on sujunut hyvin – "­Kem­pe­lees­sä kaikki nuoret on ta­voi­tet­tu ja jo­kai­sel­le on löy­ty­nyt opis­ke­lu­paik­ka"

12.08.2021 06:01
Tilaajille
Tyrnäväläinen Iiris tietää koulun ja eskarin eron:  – Koulussa on enemmän tehtäviä

Tyr­nä­vä­läi­nen Iiris tietää koulun ja eskarin eron: – Kou­lus­sa on enemmän teh­tä­viä

08.08.2021 18:00
Tilaajille
Mutta entäs välivuosi? "Koska nyt yläkoulun jälkeen on lähdettävä jatkokouluttautumaan, voi yhteishaun lähestyessä joillekin muodostua paineita siitä, mille tielle lähtee"
Mielipidekirjoitus

Mutta entäs vä­li­vuo­si? "Koska nyt ylä­kou­lun jälkeen on läh­det­tä­vä jat­ko­kou­lut­tau­tu­maan, voi yh­teis­haun lä­hes­tyes­sä joil­le­kin muo­dos­tua pai­nei­ta siitä, mille tielle lähtee"

31.01.2021 19:21
Aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen: oppivelvollisuuden ikärajan nostamispäätöstä olisi voinut siirtää vuodella

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja Jyri Ul­vi­nen: op­pi­vel­vol­li­suu­den ikä­ra­jan nos­ta­mis­pää­tös­tä olisi voinut siirtää vuo­del­la

31.12.2020 15:00
Tilaajille